Verkiezingen : zich inschrijven om te stemmen

Twee data om te onthouden voor de verkiezingen:

  • 09/06/2024 voor de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen,
  • 13/10/2024 voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen.

Voor het eerst in België zullen jongeren van 16 en 17 jaar mogen stemmen voor de Europese verkiezingen. Voor de andere verkiezingen blijft de minimumleeftijd echter 18 jaar. Om te kunnen stemmen voordat men meerderjarig is, moet men:

  1. de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten,
  2. een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben,
  3. niet door een rechterlijke beslissing geschorst zijn van zijn kiesrecht,
  4. minstens 16 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen,
  5. ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Op 21 december 2023, heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers een wet goedgekeurd ter bevestiging van de stemming van jongeren van 16 en 17 jaar voor het Europees Parlement; dit naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof dat de wet van 01/06/2022 gedeeltelijk vernietigd had.

Deze nieuwe wet bepaalt het volgende:

  • Jonge Belgen moeten zich niet langer inschrijven voor de verkiezing van het Europees Parlement. Ze zullen automatisch op de kiezerslijst staan.

NIEUWS (21/03/2024)

De bepaling in de wet van 25/12/2023 die het stemmen voor 16- en 17-jarigen van Belgische nationaliteit bij de verkiezingen voor het Europees Parlement optioneel maakte (hoewel ze automatisch op de kiezerslijst werden ingeschreven), werd op 21/03/2024 opgeschort door een arrest van het Grondwettelijk Hof.

Stemmen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement op 09/06/2024 is nu verplicht voor minderjarigen van Belgische nationaliteit die op de verkiezingsdag minstens 16 jaar oud zijn.

Meer informatie

Dienst Bevolking