Verkiezingen : zich inschrijven om te stemmen

Twee data om te onthouden voor de verkiezingen:

  • 09/06/2024 voor de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen,
  • 13/10/2024 voor de gemeentelijke en provinciale verkiezingen.

Voor het eerst in België zullen jongeren van 16 en 17 jaar mogen stemmen voor de Europese verkiezingen. Voor de andere verkiezingen blijft de minimumleeftijd echter 18 jaar. Om te kunnen stemmen voordat men meerderjarig is, moet men:

  1. de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten,
  2. een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben,
  3. niet door een rechterlijke beslissing geschorst zijn van zijn kiesrecht,
  4. minstens 16 jaar oud zijn op de dag van de verkiezingen,
  5. ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Men kan zich online inschrijven met de applicatie “itsme” of met de identiteitskaart en een kaartlezer via het online platform: inschrijving.verkiezingen.fgov.be of door het formulier in te vullen dat beschikbaar is bij het loket Bevolking in het gemeentehuis.

Meer informatie

Dienst Bevolking