Terug naar de evenementenlijst
Wijk Georges Henri: informatievergadering over het gebruik van harde vuilnisbakken

Wijk Georges Henri: informatievergadering over het gebruik van harde vuilnisbakken

Om de netheid van de openbare ruimte te verbeteren en de steeds terugkerende problemen met kapotte vuilniszakken te vermijden, heeft het gemeentebestuur beslist om het gebruik van harde vuilnisbakken voor organisch afval (oranje zakken) en restafval (witte zakken) geleidelijk aan verplicht te stellen in het hele
grondgebied.

Er zij op gewezen dat deze verplichting niet geldt voor gebouwen die reeds over collectieve containers beschikken.

Voor de wijk Sterrenbeelden treedt deze maatregel in werking op 1 april 2024.

Het College van burgemeester en schepenen nodigt u graag uit voor een informatievergadering om u te informeren over de inwerkingtreding van voormelde ordonnantie.

Wanneer? Op dinsdag 12 maart februari om 18.30 uur.

Waar? In de raadzaal van het gemeentehuis, aan de Paul Hymanslaan 2 (1e verdieping) te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe (ingang via de zijdeur).

Tijdens de vergadering mogen ook alle andere onderwerpen betreffende uw wijk aan bod komen.

Om de doeltreffendheid van de maatregel te versterken, heeft het College van burgemeester en schepenen beslist om aan elk huishouden gratis een zwarte harde vuilnisbak van 80 liter voor witte zakken (huishoudelijk afval) en een oranje harde vuilnisbak van 30 liter voor oranje zakken (organisch afval) ter beschikking te stellen.

U hebt verschillende mogelijkheden om de zwarte en oranje vuilnisbakken te verkrijgen:

  • bij het gemeentedepot aan de Stokkelse Steenweg 80, op de 1e verdieping, elke werkdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.30 uur;
  • aan de Steenboklaan 1A (voor het Centrum Plejaden) op 10/01 van 17.00 tot 19.00 uur;
  • aan de Roodebeeksteenweg 536 (op de hoek met de Zuiderkruislaan) op 24/01 van 17.00 tot 19.00 uur.

Overeenkomstig artikel 2 § 5 van de ordonnantie betreffende het gebruik van harde vuilnisbakken voor het ophalen van huishoudelijk en organisch afval, kunnen huishoudens of inrichtingen uit de niet-huishoudelijke sector waar technisch gezien geen harde vuilnisbakken kunnen staan of die gerechtvaardigde moeilijkheden ondervinden bij het gebruik ervan toestemming krijgen om de verplichte zakken te blijven gebruiken door een schriftelijk en gemotiveerd verzoek om afwijking te
richten aan het College van burgemeester en schepenen, dat zich over het verzoek zal uitspreken.

De verzoeken kunnen worden verstuurd per e-mail naar infocom@woluwe1200.be of per post naar Paul Hymanslaan 2 te 1200 Brussel.

U kunt de inhoud van de ordonnantie raadplegen en downloaden op de website van de gemeente onder de rubriek “Gemeentelijke reglementen”.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: