Administratief medewerker Gemeentekas (m/v/x)

Voor de dienst Gemeentekas/Financiën

Wie is uw werkgever?

De dienst Gemeentekas/Financiën/Administratie en overheidsopdrachten van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft de volgende opdrachten:

 • de budgettaire, boekhoudkundige en schuldinstrumenten van de gemeente opstellen en beheren;
 • prestaties, uitrusting en diensten ter beschikking stellen die de andere departementen van het gemeentebestuur in staat stellen hun taken in de beste omstandigheden uit te voeren;
 • zorgen voor de budgettaire controle van de instellingen of instituten die onder toezicht van de gemeenten staan.

De afdeling Gemeentekas heeft onder de verantwoordelijkheid van de gemeenteontvanger als belangrijkste opdracht om de uitgaven te betalen na controle van de regelmatigheid ervan en de gemeentelijke ontvangsten in te vorderen, ongeacht de aard en oorsprong ervan.

Wat houdt de functie in?

Onder leiding van de verantwoordelijke van de afdeling Gemeentekas en in samenwerking met de verantwoordelijke van de cel Invordering draagt u bij aan de opdrachten van de afdeling door uw technische vaardigheden in te zetten en een intern netwerk van hulpmiddelen te ontwikkelen.

U verstrekt regelmatig diverse verslagen aan uw hiërarchische meerderen, waarin u een algemeen en gedetailleerd overzicht geeft van de vorderingen en schulden van de gemeente, alsmede van de bedragen die niet in de rekeningen van de gemeente zijn opgenomen.

U speelt een actieve rol bij het opstellen van de lijsten en verslagen die regelmatig ter goedkeuring en/of informatie aan de gemeentelijke autoriteiten worden voorgelegd.

U werkt rechtstreeks samen met de gemeentelijke diensten die betrokken zijn bij de invordering van de ontvangsten.

Uw belangrijkste taken:

 • U speelt een actieve rol bij de invordering van de ontvangsten.
 • U houdt de financiële bewegingen van ontvangsten in de boekhouding bij.
 • U voert door de hiërarchie goedgekeurde betalingsopdrachten uit.
 • U houdt de financiële bewegingen van uitgaven in de boekhouding bij.
 • U reageert op specifieke verzoeken.
 • U verleent steun aan de financiële teams tijdens drukkere periodes (begroting, jaarrekeningen, enz.).

Wie zoeken we?

 • U hebt een analytische geest.
 • U bent resultaat- en oplossingsgericht.
 • U bent nauwgezet en gestructureerd in het opvolgen van dossiers: nauwkeurigheid en schrijfvaardigheid behoren tot uw kwaliteiten.
 • U beschikt over een goed vermogen om zich aan te passen, te communiceren en op een multidisciplinaire manier samen te werken.
 • U handelt professioneel en integer.
 • U hebt een zekere mate van autonomie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • U bent vertrouwd met het Office-pakket (Word, Excel, Outlook, Access).

Wat zijn uw troeven?

 • U beschikt over goede redactionele vaardigheden.
 • U bent bekend met de werking van een administratie.
 • U hebt kennis van gemeentelijke boekhouding.

Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Minimale voltijdse aanvangswedde in barema van niveau B1, trap 0 (bachelordiploma): 2.847,87 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, telewerk, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, zomerdienst.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: emploi@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024-002 tot en met vrijdag 16 februari 2024.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief, enz.) hebt en u tijdens de selectieprocedure van redelijke aanpassingen gebruik wenst te maken, gelieve dit bij uw kandidatuur te vermelden. Wij zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden van het sollicitatiegesprek worden aangepast.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.