Beheerder voor gemeentelijke administratieve sancties (m/v/x)

Voor de dienst Preventie

Wie is uw werkgever?

De dienst Preventie ontwikkelt projecten en acties gericht op het voorkomen van onveiligheid, het vergroten van het veiligheidsgevoel van burgers en het verminderen van criminogene of psychosociale risico’s, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de levenskwaliteit en gezelligheid voor iedereen.

Wat houdt de functie in?

De beheerder voor gemeentelijke administratieve sancties (m/v/x) is verantwoordelijk voor het goede verloop van de administratieve procedures die de sanctionerende ambtenaar opstart op grond van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, en voor de ondersteuning van de sanctionerend ambtenaar bij de uitvoering van zijn taken. De beheerder (m/v/x) zorgt voor een passende opvolging van de dossiers waarvoor hij of zij verantwoordelijk is en beantwoordt verzoeken van burgers.

Wat zijn uw belangrijkste taken?

 • U assisteert de sanctionerend ambtenaar.
 • U genereert standaarddocumenten en past ze aan.
 • U volgt verzoeken/dossiers op en werkt ze binnen de deadlines bij.
 • U bereidt de verzending van brieven voor.
 • U ontvangt, informeert en begeleidt burgers via telefoon/e-mail en volgt hun verzoeken op, indien nodig in overleg met de sanctionerend ambtenaar.
 • U zorgt voor de administratieve en financiële opvolging van dossiers (documenten fotokopiëren/scannen, betalingen beheren, enz.).
 • U organiseert vergaderingen/hoorzittingen.
 • U analyseert behoeften, verzoeken en gegevens.
 • U onderzoekt en verzamelt documenten/informatie.
 • U communiceert en mobiliseert belanghebbenden.
 • U rapporteert aan uw hiërarchische lijn over de voortgang van verzoeken/problemen.
 • U doet voorstellen om procedures te verbeteren.
 • U maakt databanken aan, werkt deze bij en haalt relevante informatie op.
 • U sorteert en archiveert documenten/gegevens.
 • U ontwikkelt en onderhoudt uw interne en/of externe netwerk.

Wie zoeken we?

 • U bent nauwgezet en gestructureerd in het opvolgen van dossiers: nauwkeurigheid en schrijfvaardigheid behoren tot uw kwaliteiten.
 • U handelt professioneel en integer.
 • U bent resultaat- en oplossingsgericht.
 • U beschikt over een goed vermogen om zich aan te passen, te communiceren en op een multidisciplinaire manier samen te werken.
 • U hebt een zekere mate van autonomie en bent in staat prioriteiten te stellen.
 • U bent een goede luisteraar.
 • U bent Franstalig en hebt een goede kennis van het Nederlands.
 • U bent vertrouwd met het Office-pakket (Word, Excel, Outlook).

Wat zijn uw troeven?

 • U hebt kennis van wet- en regelgeving betreffende gemeentelijke administratieve sancties.
 • U hebt kennis van digitaliserings- en archiveringsprocedures.
 • U bent vertrouwd met de werking van een gemeentebestuur en zijn diensten, evenals met het rechtshandhavingsapparaat van de staat.

Wat zijn de voorwaarden?

U hebt een diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Wedden worden betaald overeenkomstig de schalen in het Sociaal Handvest, die gekoppeld zijn aan het diploma en de anciënniteit van de werknemers.

! Wedden worden, naast de indexatie, om de 2 jaar automatisch verhoogd (+-2%) en na 6 jaar en 15 jaar anciënniteit in het gemeentebestuur via een “codesprong” (+-6%).

Minimaal voltijds salaris in barema van niveau B1 (bachelor/graduaat), trap 0 – zonder validatie van eerdere ervaring: 2.904,84 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

! De jaren ervaring bij vorige werkgevers in de publieke sector kunnen volledig in aanmerking worden genomen, en het bruto maandsalaris zal dienovereenkomstig worden aangepast.

Extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques
 • regelmatige vormingen
 • mogelijkheid tot telewerk (maximaal 2 dagen voor voltijdse werknemers)
 • 100% terugbetaling van het MIVB-abonnement en tegemoetkoming in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets, voetgangerspremie)
 • hospitalisatieverzekering uitbreidbaar naar gezinsleden
 • pensioenplan voor werknemers tegen 3% van het brutoloon
 • zomerdienst (in juli en augustus werken voltijdse werknemers 6.00 uur per dag en worden ze voltijds betaald)

In het kader van de investering van de gemeente in de ontwikkeling van het welzijn van haar personeel, staat er een interne coach ter beschikking van het personeel om het welzijn van alle werknemers verder te verbeteren.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: emploi@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024-016.

Als werkgever die een brede waaier van profielen aanwerft, zet het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe zich in voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen.

Het voert een inclusief beleid, d.w.z. dat het alle mensen in hun gemeenschappelijke omgeving betrekt en waardeert, ongeacht hun verschillen, en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers aanbiedt, waarbij professionaliteit, respect en openheid voor alle verschillen hand in hand gaan.

Deze ambitie wordt weerspiegeld in de acties van het Diversiteitsplan, dat gericht is op het ontwikkelen van een transversale aanpak voor het beheer van diversiteit en inclusie.

We moedigen personen met een handicap (in samenwerking met de vzw DiversiCom) aan om te solliciteren en we zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die nodig zijn, zowel wat betreft de wervingsprocedure als de integratie in het gemeentebestuur.

 

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.