Communicatie- en projectmedewerker (m/v/x)

Voor de afdeling Economische expansie en handel

Wie is uw werkgever?

De afdeling Economische expansie en handel van de gemeente heeft als opdracht om de handelaars, ambachtslui, vrije beroepen, kmo’s en grote ondernemingen van Sint-Lambrechts-Woluwe te ondersteunen.

Daartoe beoogt ze:

 • de bevoorrechte interface te worden tussen hen en alle gemeentediensten of andere partners op het terrein;
 • het bereik te bevorderen van de lokale economische actoren binnen en buiten de gemeentegrenzen;
 • projecten te ontwikkelen om de lokale handel te ondersteunen.

De afdeling begeleidt ook kandidaat-ondernemers bij hun administratieve formaliteiten en procedures.

Wat houdt de functie in?

Als medewerker van de afdeling Economische expansie en handel en onder leiding van de verantwoordelijke van de afdeling:

 • schrijft en integreert u redactionele inhoud (nieuws, verwezenlijkingen, projecten, enz.) op de sociale netwerken van de afdeling en in de gemeentelijke publicaties (nieuwsbrief van de afdeling, Wolu Info, enz.);
 • volgt u de door de partners van de afdeling en de lokale handelaars en ondernemers gepubliceerde inhoud op en promoot u deze;
 • bevordert u het bereik van lokale economische actoren binnen en buiten de gemeentegrenzen;
 • zet u acties en projecten op en verbetert en ontwikkelt u deze om het lokale economische weefsel (klanten, aannemers, belanghebbenden, enz.) te ondersteunen;
 • betrekt en verenigt u de verschillende actoren;
 • bouwt u uw eigen netwerk en dat van de afdeling op en ontwikkelt u het.

Wie zoeken we?

 • U beschikt over een uitstekend vermogen om zich aan te passen, te communiceren en samen te werken.
 • U hebt een uitstekende kennis van schrijftechnieken en redactionele regels voor sociale netwerken.
 • U hebt uitstekende mondelinge communicatie- en argumentatievaardigheden.
 • U hebt een zeer goede beheersing van digitale communicatietools.
 • U bent dynamisch, volhardend, creatief en zelfstandig.

Wat zijn uw troeven?

 • U beschikt over uitstekende redactionele vaardigheden.
 • Uw spelling is onberispelijk.
 • U hebt belangstelling voor het gemeenteleven en de lokale handel.
 • U hebt een perfecte beheersing van het Nederlands of het Frans en een goed niveau van de tweede taal (Frans of Nederlands).

Wat zijn de voorwaarden?

 • Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma (titel van beroepsbekwaamheid).
  OF
 • Diploma hoger onderwijs van het lange type (master) of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Wedden worden betaald overeenkomstig de schalen in het Sociaal Handvest, die gekoppeld zijn aan het diploma en de anciënniteit van de werknemers.

! Wedden worden, naast de indexatie, om de 2 jaar automatisch verhoogd (+-2%) en na 6 jaar en 15 jaar anciënniteit in het gemeentebestuur via een “codesprong” (+-6%).

Minimaal voltijds salaris in barema van niveau B1 (bachelordiploma of graduaat), trap 0 – zonder validatie van eerdere ervaring: 2.847,87 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Het salaris zal afhangen van de jaren ervaring bij vorige werkgevers. à Na validatie van 10 jaar ervaring bij vorige werkgevers, bedraagt het bruto maandsalaris 3.349,11 EUR (zonder taalvergoeding).

! De jaren ervaring bij vorige werkgevers in de publieke sector kunnen volledig in aanmerking worden genomen, en het bruto maandsalaris zal dienovereenkomstig worden aangepast.

Minimaal voltijds salaris in barema van niveau A1 (masterdiploma), trap 0: 3.836,57 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Na validatie van 20 jaar ervaring bij vorige werkgevers, bedraagt het bruto maandsalaris 5.235,79 EUR (zonder taalvergoeding).

Extralegale voordelen:

 • maaltijdcheques
 • regelmatige vormingen
 • mogelijkheid tot telewerk (maximaal 2 dagen voor voltijdse werknemers)
 • 100% terugbetaling van het MIVB-abonnement en tegemoetkoming in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC, fiets, voetgangerspremie)
 • hospitalisatieverzekering uitbreidbaar naar gezinsleden
 • pensioenplan voor werknemers tegen 3% van het brutoloon
 • zomerdienst (in juli en augustus werken voltijdse werknemers 6.00 uur per dag en worden ze voltijds betaald)

In het kader van de investering van de gemeente in de ontwikkeling van het welzijn van haar personeel, staat er een interne coach ter beschikking van het personeel om het welzijn van alle werknemers verder te verbeteren.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: aanwerving@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2024-005 tot en met vrijdag 29 maart 2024.

Als werkgever die een brede waaier van profielen aanwerft, zet het gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe zich in voor diversiteit, inclusie en gelijke kansen.

Het voert een inclusief beleid, d.w.z. dat het alle mensen in hun gemeenschappelijke omgeving betrekt en waardeert, ongeacht hun verschillen, en een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burgers aanbiedt, waarbij professionaliteit, respect en openheid voor alle verschillen hand in hand gaan.

Deze ambitie wordt weerspiegeld in de acties van het Diversiteitsplan, dat gericht is op het ontwikkelen van een transversale aanpak voor het beheer van diversiteit en inclusie.

We moedigen personen met een handicap (in samenwerking met de vzw DiversiCom) aan om te solliciteren en we zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die nodig zijn, zowel wat betreft de wervingsprocedure als de integratie in het gemeentebestuur.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.