Jurist (m/v/x)

Voor de dienst Juridische Zaken

Wie is uw werkgever?

De dienst Juridische Zaken van de gemeente van Sint-Lambrechts-Woluwe adviseert het College van burgemeester en schepenen en de andere gemeentelijke diensten over juridische dossiers op het gebied van publiek, administratief, burgerlijk, sociaal, sociaal, fiscaal en disciplinair recht.

De juridische dienst bestaat uit 2 afdelingen: Juridische Zaken en Verzekeringen.

De afdeling Juridische Zaken is verantwoodelijk voor:

 • het behandelen van juridische geschillendossiers;
 • het behandelen van juridische pregeschillendossiers / adviezen;
 • het bijstaan van de diensten op hun verzoek in alle andere geschillen- en pregeschillendossiers door advies of richtlijnen te geven, aanmaningen uit te vaardigen en schadevergoedingen te berekenen (parkeren, bezetting van het openbaar domein, stedenbouw, taksen, arbeidsrecht, enz.);
 • het opstellen van overeenkomsten en het meewerken aan het opstellen van overeenkomsten die door de diensten zijn opgesteld;
 • het opstellen van diverse reglementen;
 • het dagelijks analyseren van de wetgeving verschenen in het Belgisch Staatsblad en het bestuderen van diverse wetgevingsdocumenten, hetzij ambtshalve, hetzij op vraag van het College en de diensten;
 • het instaan voor het secretariaat van de vakbondsvergaderingen van het onderhandelingscomité en het basisoverlegcomité;
 • het opvolgen van de beslissingen van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI): de afdeling neemt kennis van de beslissingen van de DGHI, informeert hij de betrokken diensten en coördineert hij met hen de opvolging van de beslissing, bereidt hij de uitvoeringsbesluiten van de beslissing voor en stelt hij hen hiervan in kennis, en zorgt hij voor de administratieve opvolging van deze beslissingen;
 • het ondersteunen van het kabinet van de burgemeester bij het opstellen van politiebesluiten.
Wat houdt de functie in?

Als jurist (m/v/x):

 • werkt u mee aan het opstellen van gemeentelijke reglementen;
 • bestudeert u contracten, stelt u ze op en leest u ze na;
 • volgt u geschillen op met de advocaten van de gemeente;
 • staat u de functionaris voor gegevensbescherming bij;
 • onderzoekt u samen met de advocaten de wenselijkheid om beroep in te stellen;
 • stelt u de verslagen aan het College van burgemeester en schepenen en de beraadslagingen van de Gemeenteraad op die nodig zijn voor de behandeling van de dossiers;
 • analyseert u op verzoek de contractuele documenten om problemen te identificeren en vooraf oplossingen voor te stellen;
 • stelt u technische bepalingen op in de bestekken van overheidsopdrachten die onder de bevoegdheid van de dienst Juridische Zaken vallen;
 • bereidt u antwoorden voor op vragen van gemeenteraadsleden op juridisch gebied.
Wie zoeken we?
 • U bent nauwgezet in het opvolgen van dossiers: precisie en redactionele vaardigheden behoren tot uw kwaliteiten;
 • U respecteert de vooropgestelde deadlines en prioriteiten;
 • U beschikt over initiatief, analytische en organisatorische vaardigheden;
 • U bent dynamisch en resultaatgericht;
 • U werkt graag zelfstandig en proactief, met het vermogen om in teamverband te werken;
 • U informeert en doet voorstellen aan de verantwoordelijke van de dienst;
 • U gedraagt zich conform de waarden en ethiek van de openbare dienst.
Wat zijn uw troeven?

U hebt ervaring aan de balie en/of bent gespecialiseerd in stedenbouw- en milieurecht.

Wat zijn de voorwaarden ?

U heeft een masterdiploma in de rechten (of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma) en ten minste 5 jaar ervaring in een gelijkwaardige functie of aan de balie.

Wat bieden wij?

Een voltijds contract van onbepaalde duur.

Minimale aanvangswedde in barema van niveau A1, trap 0, zonder anciënniteit (masterdiploma): 3.761,35 EUR (bruto maandsalaris, al aangepast aan de huidige index).

Bruto maandsalaris met 10 jaar anciënniteit (na geldigverkalring): 4.447,24 EUR.

Bruto maandsalaris met 20 jaar anciënniteit (na geldigverkalring): 5.133,13 EUR.

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, telewerk, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, zomerdienst.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan:

 • uw curriculum vitae
 • uw motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, enz.)

per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2023-024 en dit zo snel mogelijk.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte (visueel, motorisch, auditief, enz.) hebt en u tijdens de selectieprocedure van redelijke aanpassingen gebruik wenst te maken, gelieve dit bij uw kandidatuur te vermelden. Wij zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden van het sollicitatiegesprek worden aangepast.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.