Maatschappelijke werkers (m/v/x)

Voor sociale actie

Wie is uw werkgever?

De dienst GSST van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe heeft: als doelstelling een doeltreffend antwoord te bieden op de behoeften van de burgers op sociaal vlak.

Hij groepeert de afdelingen Gezin, Sociale Actie, Senioren, Gezondheid, Gelijke Kansen en Mindervaliden.

De afdeling maatschappelijk welzijn omvat de gemeentelijke sociale dienst, de pensioendienst, het beheer van de R.V.V.-kortingen en kortingen voor personen met een erkende handicap, het beheer van de taxibonnen, het voorhuwelijkssparen, de toekenning van subsidies, enz.

De afdeling neemt ook deel aan het psychosociale interventieplan (PSIP) en organiseert de rechtsbijstand die door de balie van Brussel wordt aangeboden.

Wat houdt de functie in?

Als maatschappelijk werker (m/v/x):

 • begeleidt u (m/v/x) de gebruikers bij het oplossen van hun problemen (sociaal, medisch, psychosociaal, financieel,…) om hen in staat te stellen een leven te leiden dat in overeenstemming is met de menselijke waardigheid.
 • bevordert u de autonomie van de gebruikers door middel van permanent kwaliteitswerk en binnen een sociaal kader;
 • zorgt u ervoor dat de werkregels en procedures, termijnen, normen, geldende reglementen en deontologie worden nageleefd;
 • verwelkomt u personen met een handicap door hen te informeren over hun rechten, door hen informatie te verstrekken over de voordelen waarin de geldende wetten en voorschriften voorzien;
 • dient u aanvragen in voor uitkeringen voor gehandicapten in de gemeente, d.w.z: Inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT), integratietegemoetkoming (IT), tegemoetkoming voor Hulp aan Bejaarden (THAB); alle aanvragen voor toelagen en uitkeringen in verband met het statuut van de betrokkene.
Wie zoeken we?
 • Minstens 2 jaar ervaring als maatschappelijk werker
 • Een goede kennis hebben van de wetgeving betreffende de uitoefening van het beroep
 • Luistervaardig zijn, technieken kennen voor het verzamelen van informatie en het stellen van vragen
 • Zowel autonoom als in groep kunnen functioneren
 • In staat zijn het werk te beheren en prioriteiten te stellen
 • Blijk geven van creativiteit
 • Kunnen werken met MS Office tools (Word, Outlook, …)
Wat zijn uw troeven?
 • Tweetalig NL/FR
 • Rijbewijs B
Wat zijn de voorwaarden?

Diploma hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat) of van maatschappelijk werker of overeenkomstig gelijkgeschakeld diploma.

Wat bieden wij?

Een contract van onbepaalde duur (halftijds of voltijds), meerdere vacatures.

Minimale aanvangswedde voltijds in barema van niveau B1, trap 0 (bachelorsdiploma): 2.792,04 EUR (bruto jaarsalaris, al aangepast aan de huidige index, premies en anciënniteit niet inbegrepen).

Met 2 jaar anciënniteit, voltijds: 2.890,31 EUR bruto

Met 5 jaar anciënniteit, voltijds: 3.086,87 EUR bruto

Mogelijkheid om jaren ervaring in te brengen en om van een taalvergoeding te genieten.

Voordelen: maaltijdcheques, vormingen, thuiswerk, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, gratis openbaar vervoer, 30 vakantiedagen per jaar, zomerdienst.

Geïnteresseerd?

Stuur ons dan uw

 • curriculum vitae
 • motivatiebrief
 • een kopie van uw diploma of gelijkgeschakeld diploma
 • een eventueel attest van uw aanwervingsplan (Activa, Phoenix, …)

per e-mail naar het volgende adres: emploi.werk@woluwe1200.be met vermelding van de referentie 2023-016 zo snel mogelijk.

Als u een handicap, leerstoornis of ziekte hebt (visueel, motorisch, auditief, …) en u wenst gebruik te maken van redelijke voorzieningen in het kader van de selectieprocedure, verzoeken wij u dit bij uw sollicitatie te vermelden. Wij zullen ervoor zorgen dat de voorwaarden van het onderhoud worden aangepast.

Opgelet: enkel de kandidaturen met het gezochte profiel en het gevraagde diploma komen in aanmerking.