Terug naar de artikellijst
Op zondag 9 juni 2024 vindt een drievoudige verkiezing plaats: wetgevende, regionale en Europese verkiezingen

Op zondag 9 juni 2024 vindt een drievoudige verkiezing plaats: wetgevende, regionale en Europese verkiezingen

Om deel te nemen aan deze verkiezingen wordt u per post een verkiezingsbericht toegestuurd. Houd er rekening mee dat u zich naar het stembureau moet begeven dat op uw uitnodiging staat vermeld.

Op de achterkant van uw uitnodiging vindt u de instructies en het uittreksel van de kieswet voor de kiezer in de kieskantons die bestemd zijn voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem met papieren bewijs tijdens gelijktijdige verkiezingen voor in de eerste plaats het Europees Parlement, in de tweede plaats voor de Kamer van volksvertegenwoordigers en in de derde plaats voor het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement.

 

De volgende personen worden verkozen:

  • op Europees niveau, de 22 leden van het Europees Parlement die de Belgische vertegenwoordigers van het Europees Parlement zullen zijn;
  • op federaal-wetgevend niveau, de 150 afgevaardigden die deel uitmaken van het Huis van Afgevaardigden en enkele van de 50 senatoren die deel uitmaken van de Senaat;
  • op gewestelijk niveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 89 (72 Franstalige, 17 Nederlandstalige) vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.