Terug naar de artikellijst
20 maart: internationale dag van de Francofonie

20 maart: internationale dag van de Francofonie

Sint-Lambrechts-Woluwe, een volwaardige speler in de internationale Francofonie

Op 20 maart vieren 321 miljoen Franstaligen die zijn verspreid over 5 continenten zoals elk jaar de waarden van de Francofonie ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Francofonie.

Naast een gemeenschappelijke taal en cultuur waarvan de schoonheid en rijkdom moeten worden bevorderd, vormt de internationale Francofonie een gemeenschap van waarden die er nauw mee verbonden zijn: solidariteit, openheid naar anderen, culturele diversiteit, democratie en bescherming van mensenrechten. Deze gedeelde waarden zijn geërfd van de Verlichting en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze waarden liggen aan de basis van vele projecten die door Franstalige volkeren worden ondernomen op uiteenlopende gebieden zoals de bevordering van taal en cultuur/culturen, de universele toegang tot onderwijs en opleiding, de verdediging van vrede en de rechtsstaat en de strijd tegen discriminatie.

Het vertonen van de kleuren van de Francofonie in de openbare ruimte op 20 maart is een gelegenheid om iedereen eraan te herinneren hoezeer onze gemeente betrokken is bij de internationale Francofonie, in het bijzonder binnen de Internationale Vereniging van Franstalige Burgemeesters, waarvan ze sinds 2011 lid is. Sint-Lambrechts-Woluwe promoot de Francofonie in al haar vormen, garandeert een intens cultureel leven en toegang, vaak gratis, tot talrijke plaatsen (La Médiatine, het Gemeentemuseum, enz.) en festiviteiten (Dag van Europa, Romaanse feesten, enz.). Deze onvermoeibare inzet van het College van burgemeester en schepenen weerspiegelt de wens dat elke Woluwenaar, kind of volwassene, een wereldburger is.

Neem ook deel aan deze impuls ter bevordering van de door de internationale Francofonie verdedigde waarden door deel te nemen aan het evenement “De Franse taal viert feest” op 20 maart in Wolubilis.