Van het handvest voor duurzame ontwikkeling tot het klimaatplan

 … een initiatief dat niet van gisteren is en dat morgen zal worden voortgezet

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zet zich al lang in voor de strijd tegen de opwarming van de aarde.

Reeds in 2008 heeft de gemeente een Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie (PLAGE) van haar gebouwen gelanceerd, waardoor het gasverbruik van het gemeentebestuur met meer dan 50% en het elektriciteitsverbruik met 30% kon worden verminderd, en kon worden geïnvesteerd in hernieuwbare energie.

Als ondertekenaar van het Verdrag van Aarhus heeft de gemeente in 2012 ook haar actieplan voor duurzame ontwikkeling gelanceerd en in 2020 een Handvest voor duurzame ontwikkeling goedgekeurd, waarin in overleg met de inwoners 24 milieuprioriteiten voor de gemeente zijn vastgesteld.

Hoewel het gemeentebestuur er dankzij deze acties in geslaagd is de doelstelling van 40% vermindering van zijn directe CO2-uitstoot te bereiken, is er nog een lange weg te gaan om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn en de acties uit te breiden tot het hele grondgebied van de gemeente door de verschillende actoren die er aanwezig zijn te betrekken (inwoners, handelaars, studenten, instellingen van openbaar nut, bedrijven, enz.).

Daarom heeft de gemeente zich, met de steun van Leefmilieu Brussel, geëngageerd in het gewestelijk project “Klimaatactieprogramma”. Door deel te nemen aan dit programma heeft de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe zich ertoe verbonden een actieplan aan te nemen dat tot doel heeft directe en indirecte broeikasgasemissies in Sint-Lambrechts-Woluwe te verminderen overeenkomstig de door het Brussels Gewest en de internationale instanties gestelde doelstellingen. Dit plan omvat twee reeksen acties. De eerste reeks acties, de zogenaamde “mitigatiemaatregelen”, heeft tot doel de broeikasgasemissies op het grondgebied van de gemeente te verminderen. De tweede reeks acties, de zogenaamde “adaptatiemaatregelen”, heeft tot doel het grondgebied van de gemeente minder kwetsbaar te maken voor de klimaatgevaren die zich reeds voordoen en onvermijdelijk zijn.