Zich verplaatsen in SLW

Parkeren in Sint-Lambrechts-Woluwe

Er bestaan verschillende types gereglementeerde zones in Sint-Lambrechts-Woluwe, waarvan de regels van 9 tot 18 uur zonder onderbreking van toepassing zijn.

 • Betalende zones

  Groene zone : onbeperkt parkeren, van maandag tot vrijdag of zaterdag, afhankelijk van de aanwijzingen op het verkeersbord, van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op wettelijke feestdagen. Het minimumtarief is € 0,45 (15 min.) en het maximumtarief is € 23,50 (9.00 uur).
  Grijze zone : parkeren beperkt tot 4.30 uur, van maandag tot zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op wettelijke feestdagen. Het minimumtarief is € 0,45 (15 min.) en het maximumtarief is € 22 (4.30 uur). 
  Oranje zone : parkeren beperkt tot 2.00 uur, van maandag tot zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op wettelijke feestdagen. Het minimumtarief is € 0,45 (15 min.) en het maximumtarief is € 5,30 (2.00 uur).

 • Blauwe zones: parkeren wordt er gereglementeerd van maandag tot vrijdag voor maximaal 2 uur (gebruik van de parkeerschijf).
  Uitzondering: in sommige blauwe zones wordt het parkeren gereglementeerd van maandag tot zaterdag (vermeld op het verkeersbord “begin van een zone”).
 • “Bewonerszone”: de Donkerstraat is de enige straat in de gemeente waar deels voor het parkeren een bewonerskaart moet worden bekomen (ten gevolge van de verandering in een “bewonerszone” van een deel van de Donkerstraat dat in Sint-Pieters-Woluwe gelegen is). De “bewonerszone” is de meest restrictieve manier voor beperkt parkeren. In deze zone kunnen enkel voertuigen met een bewonerskaart parkeren. Alle andere voertuigen zijn er uitgesloten, 24 uur op 24, alle dagen van de week, zon-en feestdagen inbegrepen.

Klik hier om de kaart van de verschillende parkeerzones die in Sint-Lambrechts-Woluwe gereglementeerd zijn te bekomen.

HERINNERING: het niet voorleggen van een ticket, parkeerkaart of geldige parkeerschijf op een duidelijk leesbare manier achter de voorruit veronderstelt dat de gebruiker gekozen heeft voor het forfaitaire tarief van een halve dag (25 euro) wat leidt tot de toepassing ervan.

 • Bewonerskaarten:
  Met de bewonerskaart kunt u in alle blauwe zones van het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe parkeren, zonder beperking in de tijd.
  De bewonerskaart wordt afgegeven per kalenderjaar tegen betaling van een bedrag van 10€ (eerste voertuig), 50€ (tweede voertuig) of 250€ (derde voertuig). Deze kaart is geldig in alle blauwe zones van het grondgebied van de gemeente.
  Ter herinnering, deze tarieven worden opgelegd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, bij besluit van het College van Burgemeester en Schepenen, worden de bedragen niet vermeerderd met een gemeentelijke bijdrage.
  Uw aanvraag kan online ingediend worden (FR / NL), via e-mail of bij het gemeentebestuur (loket Parkeren). Wij raden echter aan uw aanvraag online in te dienen: het duurt amper een paar minuten en u ontvangt de kaart(en) via de post.
 • Parkeerkaart voor bezoekers:
  De inwoners van de gemeente en de personen die de belasting betalen voor het gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet ingeschreven is in de bevolkingsregisters die familie of vrienden wensen te ontvangen, kunnen een parkeerkaart voor bezoekers bekomen waarmee parkeren zonder beperking in de tijd mogelijk is in de blauwe zones van de gemeente. Deze kaart wordt afgegeven tegen een tarief van 5 €/dag. Er worden maximaal 100 kaarten per huishouden en per kalenderjaar afgegeven. Bij verlies of vernietiging van de kaart wordt er geen duplicaat afgegeven.
 • Er bestaan andere kaarttypes (kaarten voor beroepsactiviteiten, kaarten voor medische beroepen en kaarten voor onderwijzers).
  •  

Gedeelde voertuigen

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft op haar grondgebied meerdere stations van gedeelde voertuigen. 

Raadpleeg het plan op de website van Cambio.

Met de fiets

Met het openbare vervoer

 • Openbare vervoersnetwerk (MIVB): De MIVB beheert het openbare vervoersnetwerk in het Brusselse Gewest. U vindt alle informatie met betrekking tot de tarieven en het plan van het netwerk op de website van de MIVB (beschikbaar in het Frans, in het Nederlands en in het Engels).

Personen met beperkte mobiliteit

 • Parkeerplaatsen voor personen met een handicap:
  Om de creatie van een parkeerplaats bestemd voor personen met een handicap in de nabijheid van uw woonplaats of werkplek aan te vragen, moet u een aanvraag sturen naar het volgend adres: evg-swg@woluwe1200.be
  U moet volgende documenten aan uw aanvraag toevoegen: een recto-versokopie van uw identiteitskaart; een recto-versokopie van het rijbewijs van de bestuurder; een recto-versokopie van de speciale kaart voor “gehandicapten” en het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid.
 • U bent een persoon met beperkte mobiliteit, u kunt zich niet met het openbaar vervoer verplaatsen? Er wordt een transportdienst voor u beschikbaar gesteld voor al uw verplaatsingen op het grondgebied van de gemeente, van maandag tot vrijdag. Informatie per e-mail aan handicape@woluwe1200.be
  Een brochure met de verschillende transportmogelijkheden voor personen met beperkte mobiliteit in het Brusselse Gewest is op aanvraag beschikbaar.
  U wenst een parkeerkaart voor een persoon met een handicap te bekomenin het Frans of in het Nederlands.