Zich verplaatsen in Sint-Lambrechts-Woluwe

Gereglementeerde parkeerzones

Er zijn verschillende soorten gereglementeerde zones in Sint-Lambrechts-Woluwe, met regels die gelden van 9.00 tot 18.00 zonder onderbreking.

Betalende zones

 • Groene zone: onbeperkt parkeren, van maandag tot vrijdag of zaterdag, afhankelijk van de aanwijzingen op het verkeersbord, van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op wettelijke feestdagen. Het minimumtarief is € 0,45 (15 min.) en het maximumtarief is € 23,50 (9.00 uur).
 • Grijze zone: parkeren beperkt tot 4.30 uur, van maandag tot zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op wettelijke feestdagen. Het minimumtarief is € 0,45 (15 min.) en het maximumtarief is € 22 (4.30 uur).
 • Oranje zone: parkeren beperkt tot 2.00 uur, van maandag tot zaterdag, van 9.00 tot 18.00 uur, behalve op wettelijke feestdagen. Het minimumtarief is € 0,45 (15 min.) en het maximumtarief is € 5,30 (2.00 uur).

Blauwe zone: parkeren is gereglementeerd van maandag tot vrijdag, voor maximaal 2.00 uur (gebruik van parkeerschijf). Uitzondering: in bepaalde blauwe zones is het parkeren gereglementeerd van maandag tot zaterdag (aangegeven op het verkeersbord “begin van zone”).

Bewonerszone: de Donkerstraat is de enige straat in de gemeente waar het parkeren gedeeltelijk is voorbehouden aan houders van een bewonerskaart (na de omvorming van het gedeelte van de Donkerstraat in Sint-Pieters-Woluwe tot een bewonerszone). De bewonerszone is de meest beperkende vorm van parkeerbeleid. Alleen voertuigen met een bewonerskaart mogen er parkeren. Alle andere voertuigen zijn uitgesloten, 24 uur per dag, 7 dagen per week, inclusief zon- en feestdagen.

Klik hier om de kaart van de verschillende parkeerzones die in Sint-Lambrechts-Woluwe gereglementeerd zijn te bekomen.

Let op: indien er geen geldig parkeerticket of geldige parkeerkaart of -schijf op een zichtbare plek achter de voorruit wordt geplaatst, wordt verondersteld dat de gebruiker voor het forfaitair tarief van een halve dag (€ 25) heeft gekozen en wordt dit tarief bijgevolg aangerekend.

Bewonerskaart

Met de bewonerskaart kunt u uw voertuig onbeperkt in alle blauwe zones op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe parkeren. De bewonerskaart wordt per kalenderjaar afgegeven tegen betaling van € 10 (eerste voertuig), € 50 (tweede voertuig) of € 250 (derde voertuig). Ze is geldig in alle blauwe zones van het grondgebied van de gemeente. Ter herinnering: deze tarieven worden opgelegd door het Brussels Gewest en bij beslissing van het College van burgemeester en schepenen worden de bedragen niet verhoogd met een gemeentelijke aandeel. U kunt uw aanvraag online, per e-mail of bij het gemeentebestuur (parkeerloket) indienen. We raden u echter aan om online een aanvraag in te dienen: het duurt slechts enkele minuten en u ontvangt de kaart(en) per post.

Parkeerkaart voor bezoekers

Inwoners van de gemeente en personen die de taks betalen op het gebruik van een woonplaats door een bewoner die niet in de bevolkingsregisters is ingeschreven en die familieleden of vrienden willen ontvangen, kunnen een parkeerkaart voor bezoekers verkrijgen waarmee zij onbeperkt in de blauwe zones van de gemeente kunnen parkeren. De kaart wordt afgegeven tegen een tarief van € 5 per dag. Per huishouden kunnen niet meer dan 100 kaarten per kalenderjaar worden afgegeven. Bij verlies of vernietiging van de kaarten wordt geen duplicaat afgegeven.

Gedeelde voertuigen

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft op haar grondgebied meerdere stations van gedeelde voertuigen. 

Raadpleeg het plan op de website van Cambio.

Met de fiets

Fietsdeelvoertuigen

De inzet van de drop-off zones is momenteel aan de gang in de hele gemeente. Deze zones worden geleidelijk ingesteld en geïntegreerd in de toepassingen van de operatoren zodra ze zijn afgebakend door witte markeringen (afhankelijk van de klimatologische omstandigheden).

Parkeerregel

 • De fietsdeelvoertuigen moeten verticaal worden geplaatst (met andere woorden “rechtop” staan) en op de daarvoor voorziene plaatsen worden geparkeerd.

Veroorzaakt een voertuig hinder in de openbare ruimte?

 • Meld het via de toepassing Fix My Street: https://fixmystreet.brussels/
 • Selecteer het TYPE INCIDENT: achtergelaten voertuig / step / gedeeld.
 • Het incident wordt doorgegeven aan de bevoegde autoriteiten zodat de operatoren zo snel mogelijk ter plaatse kunnen ingrijpen.

Met het openbare vervoer

 • Openbare vervoersnetwerk (MIVB): De MIVB beheert het openbare vervoersnetwerk in het Brusselse Gewest. U vindt alle informatie met betrekking tot de tarieven en het plan van het netwerk op de website van de MIVB (beschikbaar in het Frans, in het Nederlands en in het Engels).

Personen met beperkte mobiliteit

 • Parkeerplaatsen voor personen met een handicap:
  Om de creatie van een parkeerplaats bestemd voor personen met een handicap in de nabijheid van uw woonplaats of werkplek aan te vragen, moet u een aanvraag sturen naar het volgend adres: evg-swg@woluwe1200.be
  U moet volgende documenten aan uw aanvraag toevoegen: een recto-versokopie van uw identiteitskaart; een recto-versokopie van het rijbewijs van de bestuurder; een recto-versokopie van de speciale kaart voor “gehandicapten” en het algemeen attest van de FOD Sociale Zekerheid.
 • U bent een persoon met beperkte mobiliteit, u kunt zich niet met het openbaar vervoer verplaatsen? Er wordt een transportdienst voor u beschikbaar gesteld voor al uw verplaatsingen op het grondgebied van de gemeente, van maandag tot vrijdag. Informatie per e-mail aan handicape@woluwe1200.be
  Een brochure met de verschillende transportmogelijkheden voor personen met beperkte mobiliteit in het Brusselse Gewest is op aanvraag beschikbaar.
  U wenst een parkeerkaart voor een persoon met een handicap te bekomenin het Frans of in het Nederlands.