Transparantie – Openbaarheid van bestuur

In de rubriek Transparantie publiceren we met name de informatie die valt onder het gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen. U vindt er ook documenten zoals de begroting, het jaarverslag, de beleidsverklaring, de bezoldiging van de verkozenen, de antwoorden op de vragen van burgers, het verslag van de gemeentelijke ombudsman, enz.