Sociaal, cultureel en gemeenschapsleven

Een rijk en gevarieerd verenigingsleven

Sint-Lambrechts-Woluwe is een bijzonder dynamische gemeente, en het verenigingsleven levert een belangrijke bijdrage. Een indrukwekkend aantal clubs, kringen, groeperingen en andere verenigingen bieden een diverse waaier van activiteiten aan een breed publiek, van de allerjongsten tot de ouderen. Deze verenigingen, het vaakst beheerd door vrijwilligers, zijn actief in allerlei verschillende domeinen: cultuur en erfgoedzorg, sport, hulp aan personen, jeugd, wijkleven en duurzame ontwikkeling of internationale solidariteit. De verschillende verenigingen en hun contactgegevens zijn opgenomen in een repertorium ingedeeld per categorie.

Om de ontwikkeling van deze burgerinitiatieven het best en op een zelfstandige manier te begeleiden, heeft het College van Burgemeester en Schepenen de Raad van het Verenigingsleven opgericht (in het Frans of in het Nederlands). Deze Raad, een plaats van uiting, uitwerking van projecten en participatie van de verenigingen in het lokale leven, vertegenwoordigt de lokale verenigingen die actief zijn en verstrekt aan het College een voorafgaand advies omtrent elk project ter ondersteuning van het verenigingsleven, met name in het kader van het participatief budget.

Het intercultureel Forum: om iedereen aan te moedigen deel te nemen aan het leven van de gemeente!

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe telt een aanzienlijk aantal buitenlandse burgers die zo’n 150 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigen. Om de deelname van buitenlandse burgers aan het leven van de gemeente aan te moedigen, heeft Sint-Lambrechts-Woluwe besloten om haar buitenlandse medeburgers, zowel Europese als niet-Europese, te ontmoeten om hen beter te leren kennen en hun specifieke verwachtingen te begrijpen.

Daartoe heeft het College van Burgemeester en Schepenen een intercultureel forum opgericht, een plaats voor reflectie en directe uitwisseling met buitenlandse burgers over thema’s die hen aanbelangen.

Zich inzetten in mijn wijk? De wijkcomités heten u welkom!

Sint-Lambrechts-Woluwe telt meer dan 10 wijkcomités. De wijkcomités verenigen buren met het oog op het ontwikkelen van een geest van solidariteit en delen tussen de inwoners en hun bezorgdheden door te geven aan de bevoegde overheden. Wenst u uw buren beter te leren kennen, deel te nemen aan gemeenschappelijke projecten? Sluit u aan bij uw wijkcomité.

De lijst van de wijkcomités en van de contactgegevens van de verantwoordelijken is beschikbaar op de website van Wolu-Inter-Quartiers.

In Woluwe is cultuur een levensstijl!

Sint-Lambrechts-Woluwe biedt een breed scala aan bijzonder gevarieerde culturele activiteiten! Of het nu gaat om het Cultureel Centrum Wolubilis, het Theater Wolubilis, het Cultureel Centrum Op-Weule of om de talrijke door de gemeente erkende en ondersteunde culturele verenigingen, het is onmogelijk zich in Woluwe te vervelen!

Daarnaast zijn het Gemeentemuseum en de Médiatine (tentoonstellingszaal gespecialiseerd in moderne kunst) tentoonstellingsruimten die erkend zijn in het Brussels landschap.

Ontdek ook de Artotheek van Wolubilis, centrum voor uitleen van kunstwerken.

Alle informatie is beschikbaar op de website van de gemeente (in het Frans of in het Nederlands), op de website van Wolubilis (het theater en het Cultureel Centrum) en op de website van het communautair centrum Op-Weule.

Een uitgebreid bibliotheeknetwerk

U kunt boeken uitlenen in 4 Franstalige bibliotheken en in 1 Nederlandstalige bibliotheek.

Er is bovendien ook een bibliotheek gespecialiseerd in het ontvangen van slechtzienden en blinden die erkend is door de federatie Wallonië-Brussel (https://eqla.be/).

Meer informatie

Twee academies om u kennis te laten maken met artistieke praktijken

De gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe begeleidt het functioneren van twee academies voor muziek en woord (één Franstalige en één Nederlandstalige).

  • Franstalige academie voor muziek, dans en woord Een academie in een kasteel

De in het mooie Castel de Lindthout gevestigde Academie van Sint-Lambrechts-Woluwe is een gemeentelijke instelling voor artistieke opleiding met een beperkt uurrooster, die door de federatie Wallonië-Brussel wordt gesubsidieerd.

Ze telt ongeveer 1.650 leerlingen die worden omkaderd door een zeventigtal docenten met een opleiding aan koninklijke conservatoria, waaronder een groot aantal bekende artiesten die op Belgische en internationale podia optreden.

Er wordt lesgegeven aan kinderen (vanaf 5 jaar) en aan volwassenen: muziekopleiding, 8 instrumentale ensembles, individuele zanglessen of lessen in een van de 7 koren, klassieke dans, woordkunst (voordracht, retorica, dictie en spraaktherapie, dramatische kunst, theatergeschiedenis, creatieve toepassing), opleidingen voor een dertigtal muziekinstrumenten. De academie heeft een nogal zeldzame afdeling voor oude muziek. In het Castel de Lindthout worden er concerten en spektakels georganiseerd.

  • Gemeentelijke Academie voor Muziek en Woord: klassieke muziek, maar ook jazz en rock!

Docenten bieden gevarieerd onderwijs voor kinderen (vanaf 6 jaar) en voor volwassenen in domeinen zoals klassieke muziek, jazz, pop-rock, muziek componeren en woordkunsten.

Bij de instrumenten die er worden onderwezen, zoals piano, gitaar, viool, cello, trompet, contrabas, hobo, fluit, bas, klarinet, saxofoon, percussie, harp… komen ook nog ensemblelessen, zowel in het klassieke register als in genres zoals jazz, pop en rock. 

Er worden ook lessen voor individuele zang of samenzang gegeven, evenals theater-en woordkunstopleidingen. Het hele jaar door organiseert de academie allerlei concerten die aan de leerlingen de kans geven om hun talenten te tonen aan een publiek.

De academie heeft 9 jaar gelegen een symfonisch schoolorkest opgericht en onlangs kwamen daar ook nog een klein harmonieorkest en een bigband bij.

Meer informatie: https://www.muziekenwoord.be/