Terug naar de lijst van werken

Du 08/04/2024 au 14/06/2024

Kruispunt Erfprinslaan/Generaal Lartiguelaan

  • Herinrichting van het verkeersplateau

NEWS van 16/05/2024 – Wegens slechte weersomstandigheden van de laatste weken en bijkomende werken nodig voor de goede uitvoering van de werf, is de termijn met een geschatte duur van 4 weken verlengd.

De werken voor de herinrichting van het bovenvermelde verkeersplateau binnen enkele weken van start zullen gaan.

Tenzij de weersomstandigheden anders bepalen, beginnen de werken op
maandag 8 april 2024 voor een geschatte duur van 6 weken.

Gedurende de werken zal het kruispunt van de Erfprinslaan en de Generaal Lartiguelaan voor het verkeer worden afgesloten en een wegomleiding worden aangelegd.

Wij hopen dat u de verkeersborden en parkeerverboden die zullen worden geplaatst, strikt zult naleven.

Wij zullen aan onze aannemer vragen om in de mate van het mogelijke de overlast te beperken. Wij rekenen op uw begrip.

Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking om deze verfraaiingswerken in uw wijk zo goed mogelijk te laten verlopen.

Voor meer inlichtingen:

  • over het verloop van de werken (voor de gemeente): dienst Werken & BOD (02/774.35.81) – tp-ow@woluwe1200.be
  • over het parkeren: politiezone Montgomery – Dispatching: 02/788.53.43
  • in het algemeen:
    het kabinet van de Schepen voor het beheer van de openbare ruimte: dhr. Philippe Jaquemyns (02/761.27.38) – p.jaquemyns@woluwe1200.be
  • het kabinet van de Burgemeester: dhr. Olivier Maingain (02/761.27.41 – 02/761.27.43) – o.maingain@woluwe1200.be