Terug naar de lijst van werken

Van 28/11/2023 tot 01/07/2024

Verschillende wegen

De renovatiewerken aan het rioleringsnetwerk zijn aan de gang. Nu de installatie van de liners voltooid is, voert Vivaqua de aansluitingswerken uit, die tot 01/07/2024 zouden moeten duren.

Voor meer informatie:

 • v.m. het verloop van de werken (voor de gemeente): dienst Werken Travaux & BOD (02/774.35.81 – 02/761.29.86) – TP-OW@woluwe1200.be
 • v.m. het verloop van de werken (voor VIVAQUA):
  Op werkdagen, tussen 8u30 en 16u30: 02.518.85.24
  In noodgevallen: 02.739.52.11
 • i.v.m. het parkeerbeleid: politiezone Montgomery (02.788.95.01)
 • voor algemene inlichtingen op:
  het Kabinet van de Schepen voor het beheer van de openbare ruimte: dhr. Philippe JAQUEMYNS (02.761.27.38) – p.jaquemyns@woluwe1200.be
  het Kabinet van de Burgemeester: dhr. Olivier MAINGAIN (02.761.27.41- 02.761.27.43) – o.maingain@woluwe1200.be