Terug naar de lijst van werken

Du 01/08/2022 au 26/04/2024

Tunnel Woluwe

Herstelingswerken

News van 06/12/2023 – Verlenging van de sluiting van de tunnel in beide richtingen

 • Verlenging van de sluiting van de tunnel in beide richtingen om de laatste werken uit te voeren (uitvoering van de laatste opmerkingen en verwijdering van de opslagplaats): van 12/04 tot 26/04/2024, van 22u tot 6u

_______________________

News van 15/03/2024 – Wegens onvoorziene omstandigheden is de planning voor de werken in de Woluwetunnel herzien

 • de afsluiting van de tunnel richting de stad is verlengd tot vrijdag 29/03/2024;
 • tijdens de nachten van maandag 18/03 tot vrijdag 29/09/2024, van 22.00 tot 6.00 uur, wordt de tunnel in beide richtingen afgesloten (terugplaatsen van de verlichting + onderhoud);
 • op zaterdag 30/03/2024 wordt de tunnel in beide richtingen afgesloten;
 • van zondag 31/03 tot zaterdag 13/04/2024 wordt een rijstrook van de tunnel in beide richtingen afgesloten (voltooiingswerken).

_______________________

News van 06/12/2023 – Verandering van de tunnelkoker

Deze werken zullen als volgt worden uitgevoerd:

 • De Woluwetunnel wordt in beide richtingen afgesloten voor het verkeer op zondag 10/12 van 6.00 tot 22.00 uur (openingswijziging).
 • De tunnel richting Zaventem wordt daarna opnieuw opengesteld voor het verkeer.
 • De tunnel richting de stad wordt afgesloten van 11/12/2023 tot 08/03/2024 (dagwerken).

Raadpleeg de signalisatieplan

_______________________

News van 21/09/2023 – Onderhoud van het rioleringsnetwerk, verlichtingswerken, afwerking van de bekleding, verandering van de tunnelkoker

Deze werken zullen als volgt worden uitgevoerd:

 • Werken tijdens de nacht van 21/09/2023 tot 29/09/2023 (uitgezonderd weekends), van 22u tot 6u in de voor het verkeer afgesloten tunnel (onderhoud van het rioleringsnetwerk).
 • Werken en sluiten van de tunnel in beide richtingen op 30/09/2023 van 6u tot 22u (verandering van de tunnelkoker) conform het bijgevoegde signalisatieplan en heropenen van de tunnel in de richting van de stad.
 • De tunnelkoker richting Zaventem sluiten van 02/10/2023 tot 17/11/2023.
 • Werken tijdens de nacht van 02/10/2023 tot 17/11/2023 (uitgezonderd weekends), van 22u tot 6u (onderhoud van het rioleringsnetwerk).
 • Werken en sluiten van de tunnel in beide richtingen op 18/11/2023, van 6u tot 22u (verandering van de tunnelkoker) overeenkomstig het bijgevoegde signalisatieplan en heropenen van de tunnelopening richting Zaventem.
 • De tunnelkoker richting stad sluiten van 20/11/2023 tot 01/12/2023 (afwerking bekleding, plaatsen verlichting).

_______________________

News van 31/08/2023 – Structurele werken aan de tunnel – Behouden van één rijstrook in elke rijrichting

Vanaf 1 september 2023 en tot 22 december 2023, zullen de werken in de tunnel per fase uitgevoerd worden:

 • fase 11: de tunnel wordt afgesloten richting Zavantem
 • fase 12: de tunnel wordt afgesloten richting stad

Tijdens iedere fase, zal een rijstrook in elke rijrichting gegarandeerd worden in de tunnelkoker waar geen werken plaatsvinden.

Raadpleeg de signalisatieplan fase 11
Raadpleeg de signalisatieplan fase 12

________________________________

News van 03/07/2023 – Afbraakwerken (met waterstralen) – Afsluiting van de tunnel – Dagwerken

Vanaf 03/07/2023 tot en met 31/08/2023, werd de aannemer toegelaten om tussen 6u en 22u te werken. De activiteiten die lawaai veroorzaken mogen alleen tussen 7u en 19u gebeuren.

_________________________________

News van 11/04/2023

Naar aanleiding van de geluidshinder die ons werd gemeld, werd beslist de tunnel tussen 21u en 7u af te sluiten om het verkeer van de vrachtwagen en de machines alleen tussen 21u-22u en 6-7u te laten gebeuren. Inderdaad, het rapport van het Brussels Gewest

News van 23/12/2022 – Renovatiewerken tunnel – Nachtwerken en afsluiting tunnel

Deze werken zullen vanaf 08/01/2023 tot 30/06/2023, tussen 22u en 6u, uitgevoerd worden.

__________________________________

News van 14/10/2022 – Nachtwerken

De elementen voor het waterafvoer moeten binnenkort worden schoongemaakt. Deze werken zullen tijdens de nachten van 17/10 tot 28/10, van 22u tot 6u uitgevoerd worden (behalve tijdens de nachten van vrijdag, zaterdag en zondag).

__________________________________

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert sinds 1 augustus herstellingswerken aan de tunnel Woluwe uit. Deze werken zullen 240 werkdagen duren.

De werken zullen per fase uitgevoergd worden:

 • Fase 1: Graafwerkzaamheden. De werkzaamheden zullen aan de oppervlakte plaatsvinden met bezetting van de centrale berm. Geen gevolgen voor de mobiliteit.
 • Fase 2: Uitgraven tunnel. De tunnel wordt in beide richtingen afgesloten. Voertuigen zullen bovengronds worden omgeleid. De werkzaamheden worden ’s nachts uitgevoerd, tussen 22.00 en 6.00 uur (geplande sluiting voor 5 nachten).
 • Fase 3: Opslag van de hijskranen in de centrale berm, langs de Woluwelaan. Geen gevolgen voor de mobiliteit.
 • Fase 4: Waterdicht maken van het tunneldak. Bezetting van de centrale berm + afsluiting van de bypass waardoor een U-bocht mogelijk wordt.
 • Fase 5: Waterdicht maken van de tunnel. Bezetting van een rijstrook om linksaf te slaan naar de Emile Vanderveldelaan + een rijstrook in de richting van de uitrit stad.
 • Fase 6: Renovatiewerkzaamheden tunnel met afsluiting van de rijbaan naar de E40.
 • Fase 7: Renovatiewerkzaamheden tunnel met afsluiting van de rijbaan naar het centrum toe.

De werkzaamheden van fase 6 en 7 worden ’s nachts uitgevoerd, van 22.00 tot 6.00 uur.

Consultez le plan de signalisation phase 1
Consultez le plan de signalisation phase 2
Consultez le plan de signalisation phase 3
Consultez le plan de signalisation phases 4 & 5
Consultez le plan de signalisation phase 6
Consultez le plan de signalisation phase 7