Schoolantenne van de dienst Preventie

De Schoolantenne is een gratis dienst die leerlingen helpt met hun schoolproblemen en de schoolnetwerken van Sint-Lambrechts-Woluwe ondersteunt in hun strijd tegen schooluitval. De aangeboden hulp is bestemd voor leerlingen, ouders, scholen en verenigingen die in de gemeente zijn gevestigd. Deze dienst is afhankelijk van de gemeentelijke preventiedienst.  

De Schoolantenne doet voorstellen en ontwikkelt projecten

Pedagogische projecten voor schoolondersteuning

Aan de hand van deze verschillende projecten wil het team van de schoolantenne een grotere autonomie bij het leerproces ontwikkelen, met name door (opnieuw) vertrouwen in zichzelf en zijn capaciteiten te krijgen.

  • Workshops over werkmethoden: tijdens het schooljaar en in de zomer.
  • Een les- en leerondersteuningsgroep: tijdens het schooljaar.
  • Remediëring: tijdens het schooljaar en in de zomer.
  • Een ruimte waar jongeren met computers kunnen werken: tijdens de zomer.

Voorlichtingsprojecten over schoolwetgeving en -procedures

Het team staat ter beschikking van alle jongeren en/of hun familie voor vragen, informatie en/of hulp bij schoolprocedures, zowel voor het kleuter- en basisonderwijs als voor het secundair onderwijs.

Zoektocht naar een school, hulp bij inschrijving, schoolgeld, hoger beroep, … Het team is betrokken bij verschillende projecten, waaronder:

Individuele begeleiding tegen vroegtijdig schoolverlaten Psychologische begeleiding wordt aangeboden aan leerlingen die behoefte hebben om gehoord en gesteund te worden in hun moeilijkheden of leed op school (onbehagen op school, pesterijen, verlies van zin in leren, moeite met plannen, gebrek aan motivatie, …). Begeleiding rond schooloriëntatie

  • Deelname aan het project “Verken je schooltraject”.
  • Activiteiten in de klas.
  • Permanenties in scholen.
  • Individuele begeleiding voor jongeren bij hun oriëntatie.

Het team werkt in een netwerk met alle school- en buitenschoolse actoren en is onderworpen aan het beroepsgeheim. De dienst is toegankelijk op afspraak van maandag tot donderdag voor iedereen die in de gemeente woont of naar een school op het grondgebied van de gemeente gaat.