Automobilisten

Elektrische laadpalen

Sint-Lambrechts-Woluwe heeft samen met de Stad Brussel en Schaarbeek momenteel het grootste aanbod elektrische laadpalen in het Brussels gewest. In mei 2019 werd een inrichtingsplan voor 35 laadpalen goedgekeurd om aan de vraag van de nieuwe en toekomstige gebruikers van elektrische voertuigen te voldoen. De plaatsing van publieke elektrische laadpalen is een maatregel die in het handvest voor duurzame ontwikkeling is opgenomen. Elke bewoner die niet over een garage of een laadpaal in de nabijheid van zijn of haar woning beschikt om zijn of haar voertuig op te laden, kan de plaatsing van een laadpaal aanvragen. Om de aanvraag voor de plaatsing van een laadpaal in te diensten en voor alle informatie over het gemeentelijke en gewestelijke netwerk, surft u naar de website charge.brussels.

Informatie over parkeren bij elektrische laadpalen vindt u in het vergoedingsreglement betreffende het parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg.  

Parkeerplaatsen voor personen met een handicap

De dienst Beheer van de openbare ruimte beheert de aanvragen voor de parkeerplaatsen die zijn voorbehouden voor personen met een handicap. Om een parkeerplaats voor personen met een handicap in de buurt van uw woning of werkplaats aan te vragen, gelieve een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres te sturen:

En deze documenten bij te voegen:

 • een dubbelzijdige kopie van uw identiteitskaart;
 • een dubbelzijdige kopie van uw rijbewijs;
 • een dubbelzijdige kopie van uw gehandicaptenkaart;
 • het algemeen attest afgegeven door de FOD Sociale Zekerheid.

Klik hier om door te gaan naar de dienst Mindervaliden

Strengere criteria voor de toekenning van een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap

Gezien de toename van de aanvragen enerzijds en de parkeerdruk anderzijds, heeft de cel Technisch advies van de politiezone Montgomery in coördinatie met de Raadgevende Commissie voor het Wegverkeer beslist de criteria voor de toekenning van een parkeerplaats voorbehouden aan personen met een handicap aan te scherpen.

 • De verblijf- of werkplaats van de aanvrager mag niet over een gemakkelijk toegankelijke garage of privéparking beschikken.
 • De aanvrager beschikt over een voertuig of wordt door een samenwonende vervoerd.
 • De aanvrager is houder van een parkeerkaart voor personen met een handicap.
 • De aanvrager heeft aanzienlijk moeite om zich te verplaatsen vanwege zijn of haar handicap.
 • Het attest van de FOD Sociale Zekerheid moet minstens 12 punten op “vermindering zelfredzaamheid” vermelden, waarvan 2 voor de criterium “verplaatsingen”.
 • De politiediensten zullen geen enquêtes meer afleggen over de aanvragen die niet aan bovenvermelde criteria voldoen.
 • Deze procedure is van toepassing in het hele Brussels Gewest.

Voor alle informatie over parkeren, gelieve contact op te nemen met de dienst Parkeren.   

Premie voor het opgeven van een privéwagen (of een tweede wagen)

De premie voor de schrapping van een nummerplaat is bedoeld om de bewoners aan te moedigen hun koolstofvoetafdruk te verminderen. Indien de aanvrager aan alle voorwaarden voor de toekenning ervan voldoet, wordt een premie van € 1.500 in 5 jaar betaald (€ 100 voor het 1e jaar, € 200 voor het 2e jaar, …). De premie kan met € 50 worden verhoogd in het geval van vernietiging van het voertuig.

Raadpleeg hier het reglement en het aanvraagformulier voor de premie  

Een alternatief voor de auto: autodelen!

Rijdt u slechts af en toe of wilt u een tweede voertuig vervangen dat te weinig wordt gebruikt? Autodelen kan de oplossing zijn! Dankzij de vele exploitanten met een snel evoluerend aanbod, vindt u het soort voertuig en de formule die bij u passen zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het onderhoud ervan. De voertuigen kunnen eigendom zijn van gespecialiseerde exploitanten of van particulieren.

Er zijn verschillende vormen van autodelen Autodelen in gesloten circuit

De voertuigen worden ter beschikking gesteld van de leden in welbepaalde stations. U moet vooraf reserveren door het vertrekstation te kiezen. Met een toegangspas of een verbonden applicatie krijgt u toegang tot het voertuig. Wanneer u het voertuig niet meer gebruikt, moet u het terugbrengen naar het vertrekstation.

De erkende exploitant op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe is Cambio

Autodelen in vrije vloot

De voertuigen worden ter beschikking gesteld van iedereen binnen een activiteitenzone, waarvan de dekking afhangt van de exploitant. Zonder voorafgaande reservatie kunt u met een verbonden applicatie de voertuigen in de buurt lokaliseren en toegang krijgen tot het gekozen voertuig. U heeft het recht de activiteitenzone te verlaten tijdens uw gebruik. Uw gebruik van het voertuig wordt beëindigd wanneer het weer in zijn vertrekpunt wordt geparkeerd.

De erkende exploitant op het grondgebied van Sint-Lambrechts-Woluwe is Poppy

De voertuigen van erkende exploitanten beschikken over een gewestelijke geldige parkeerkaart waarmee zij in alle blauwe, groene en grijze zones mogen parkeren. De vrijstellingskaart is niet geldig in de rode en oranje zones en op gereserveerde parkeerplaatsen.

Autodelen tussen particulieren

Door uw eigen voertuig te delen met anderen, kunt u ook de kosten delen! Dit systeem kan spontaan of op gestructureerde wijze worden georganiseerd dankzij een gespecialiseerd platform.
Over het algemeen brengen autodeelsystemen eigenaars in contact met kandidaten naargelang hun locatie, en bieden zij een reserverings- en factureringshulpmiddel, alsook een verzekering die geschikt is voor autodelen.

Het erkende platform voor autodelen tussen particulieren is Cozywheels

Andere exploitanten: Getaround, CarAmigo, Wibee.

Op grond van de parkeerregelgeving van het Brussels Gewest mogen erkende exploitanten aan hun leden een carpoolcertificaat uitreiken. Dit certificaat geeft elk lid van een carpoolgroep het recht op een bewonerskaart voor het gedeelde voertuig, die geldig is in het grondgebied van hun woonplaats.

Meer informatie over het verkrijgen van de bewonerskaart in de rubriek Parkeren

Voor lange afstanden wordt carpooling aangeboden door verschillende platforms: Carpool, BlaBlaCar, Commuty, Kowo, … U vindt alle operatoren op de website van Brussel Mobiliteit.  

 • Cel Strategische planning en mobiliteit

  Wolu Techni-Cité
  Stokkelse Steenweg 80
  02 774 35 13
  strategischeontwikkeling@woluwe1200.be

  Alle briefwisseling dient gericht te worden aan:
  Gemeentehuis
  Paul Hymanslaan 2, 1200 Brussel  

  • Van maandag tot vrijdag
   Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur