Terug naar de artikellijst
Aziatische hoornaars in Sint-Lambrechts-Woluwe? Wat kunt u ertegen doen?

Aziatische hoornaars in Sint-Lambrechts-Woluwe? Wat kunt u ertegen doen?

De Aziatische hoornaar (Vespa Velutina Nigrithorax) is een invasieve en woekerende soort die een groot aantal insecten vernietigt, waaronder honingbijen (bijenkorven). De laatste jaren, met de opwarming van de aarde, komt hij steeds vaker voor in steden. Ook al is de hoornaar groter en luidruchtiger dan een wesp, is er geen echt gevaar zolang u afstand van hem houdt en vooral van zijn nest.

Het nest

In het voorjaar bouwt de Aziatische hoornaar zijn nest, meestal tussen 2 en 5 meter hoog, op een rustige, tegen weersinvloeden beschutte plaats, bijvoorbeeld in een tuinhuisje, onder een dakrand, enz. In het begin heeft dit primaire nest van gekauwde houtvezels (grijsbruin) de grootte van een sinaasappel. Rond mei en juni, als er onvoldoende ruimte is om het nest verder uit te bouwen, wordt een tweede, vaak groter, secundair nest gebouwd, meestal bovenop een grote boom van 20 tot 30 m hoog. In de zomer kan een nest 1.000 tot 2.500 individuen bevatten. In stedelijke gebieden bevinden veel nesten zich echter op zolders of in lege ruimtes onder het dak van huizen.

Blijf in elk geval op minstens 5 m afstand, want Aziatische hoornaars worden agressief en vallen aan als u hun nest nadert.

Een nest gespot?

Controleer of er geen affiche, poster, enz. in de buurt is waarop staat dat het nest al onschadelijk is gemaakt.

Controleer of het nest niet al is aangegeven in het tabblad “kaarten” op de website https://observations.be/species. De dienst Duurzame ontwikkeling van de gemeente houdt een lijst bij van alle nesten die zijn gemeld en behandeld. Er zij op gewezen dat de behandelde nesten niet systematisch van de bomen worden verwijderd (behandeling door middel van het inbrengen van een product met een stok).

Neem contact op met de dienst Duurzame ontwikkeling (d.durable@woluwe1200.be of 02 761 29 42/49 – 02 774 36 86/90) als u twijfelt over de identificatie van het nest. Aan de hand van een foto kunnen zij bevestigen om welk insect het gaat (wesp, sociale bij, solitaire bij, gewone hoornaar, Aziatische hoornaar, enz.).

Als u zeker weet dat het om een Aziatische hoornaarsnest gaat (en niet om een wespennest!), meld het dan aan de brandweer door te bellen naar het nummer 112. Deze dienst is gratis. In 2023 betaalt het Brussels Gewest de kosten voor het onschadelijk maken van het nest. U kunt het nest ook melden op https://observations.be.

Surf voor meer informatie naar tybou.eu/fa; deze blog wordt regelmatig bijgewerkt.

Dit artikel werd geschreven in samenwerking met de Groupe F(relon), een groep bijenhouders van de SRABE (Bruxelles m’abeilles).