Terug naar de artikellijst
Belangrijke informatie voor de zorg voor vreemdelingen (bijlagen 3 bis)

Belangrijke informatie voor de zorg voor vreemdelingen (bijlagen 3 bis)

De Dienst Vreemdelingenzaken werkt momenteel aan de oprichting van een databank met informatie over zorgverplichtingen en garantstellers. In het kader van dit project en om de automatische registratie van gegevens te optimaliseren, wordt u gevraagd om de “Bijlage 3bis” niet langer met de hand in te vullen, maar in te vullen met behulp van een computer.

Meer inlichtingen: https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/short-stay/sufficient-means-subsistence/verbintenis-tot-tenlasteneming