Burgerbijeenkomsten rond duurzame ontwikkeling

 • Conferentiecyclus “De Aarde, onze tuin”

Van maart tot december stellen de diensten Leefmilieu en Duurzame ontwikkeling conferenties en buitenactiviteiten voor: vogels spotten, biodiversiteit, moestuinplanten, bijenteelt in de stad, …
Gratis
Raadpleeg hier het programma van het seizoen 2024
Gemeentehuis
02 761 29 42
ev-gr@woluwe1200.be          

 • Grote lenteschoonmaak

Elk jaar in het voorjaar wordt een grote schoonmaakoperatie georganiseerd in samenwerking met de bewoners en de buurtcomités. Deze richt zich op een bepaalde plaats van het natuurlijke erfgoed van de Gemeente (Woluwedal, Hof-ter-Musschen site, parken, …)
ev-gr@woluwe1200.be
02 761 27 93  

 • Conferentiecyclus Energie

Opwarming van de aarde, energiekosten, stroomuitval… bekommernissen waarmee onze samenleving wordt geconfronteerd en voor enorme uitdagingen staat. Het Gemeenteloket Energie organiseert bijeenkomsten voor de burgers om hun aan te zetten na te denken over hoe comfort, economie en behoud van het milieu met elkaar kunnen worden verzoend. Gratis Gemeentehuis 02.774.36.83 duurzame.o@woluwe1200.be  

 • Afspraak met de burger over Duurzame Ontwikkeling

De afdeling Duurzame ontwikkeling organiseert het hele jaar door lezingen, workshops, animaties en informatiesessies over diverse thema’s die verband houden met leefmilieu en duurzame ontwikkeling.
Gratis
Raadpleeg hier het programma van het seizoen 2024
Gemeentehuis
02 774 36 90/86 02 761 29 42/49
d.durable@woluwe1200.be      

 • Woluwe in de bloemetjes

Om de burgerinitiatieven die de stad verfraaien in de bloemetjes te zetten, wordt elk jaar in het voorjaar een bloemenwedstrijd gehouden. Er zijn vijf categorieën:

 • versiering van balkons, terrassen en buitenvensterbanken van individuele woningen;

 • versiering van een straat;

 • versiering van achteruitbouwzones en voortuintjes;

 • versiering rond de voeten van straatbomen;

 • tuinen die de biodiversiteit bevorderen.

Gratis 
ev-gr@woluwe1200.be  

 • Festival rond duurzame ontwikkeling

In 2010 was Sint-Lambrechts-Woluwe de eerste Brusselse gemeente die een festival rond duurzame ontwikkeling initieerde dat om de twee jaar plaatsvindt in Wolubilis. Om een steeds breder publiek te bereiken is het sinds 2016 geïntegreerd in de Romaanse Feesten in de vorm van een Dorp “Bestemming Aarde”. Het belicht de acties van de gemeente en het werk van verenigingen die actief zijn op het gebied van milieu of duurzame ontwikkeling via ludieke en educatieve activiteiten en filmvoorstellingen.

Gratis

In september op de site van Wolubilis

d.durable@woluwe1200.be    

 • Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV)

Elk jaar in november neemt Sint-Lambrechts-Woluwe deel aan de Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV) die door Leefmilieu Brussel wordt georganiseerd. Leefmilieu Brussel zet bewustmakingsacties op voor duurzaam beheer van hulpbronnen en afval, die voornamelijk rond de drie volgende thema’s draaien: het verminderen van de afvalproductie, het hergebruiken en het recycleren van materialen.      

 • Brusselse Waterdagen

De gemeente stelt activiteiten rond het thema van goed waterbeheer voor in het kader van de Brusselse Waterdagen, die in het voorjaar door Leefmilieu Brussel worden georganiseerd.

02 774 36 90 02 761 29 42

d.durable@woluwe1200.be    

 • Het milieu van A tot Z tot W… oluwe!

Is er een vergunning vereist om een boom om te hakken? Waar vind ik de gemeenschappelijke composteerpunten? Waarom een insecten-hotel? De afdeling Duurzame ontwikkeling heeft een kleine gids uitgebracht L’Abécédaire de l’environnement (het ABC van het milieu), heel nuttig en vol praktische inlichtingen.          

 • De Week zonder pesticiden

Diverse activiteiten stimuleren de inwoners om het gebruik van pesticiden en chemische producten te verminderen, ondermeer tijdens de pesticidenvrije week (maart) georganiseerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met Natagora: conferenties, bezoek aan tuinen met nul gebruik aan pesticiden…

 • Cel Duurzame ontwikkeling en leefmilieu

  Gemeenteserres
  Kleurenprachtlaan 9
  02 761 29 42/49
  02 774 36 86/90
  duurzame.o@woluwe1200.be