Centrum voor Globale Sociale Actie (CGSA)

Het team van maatschappelijk werk(st)ers:

 • vangt elke persoon, familie, groep of publiek op en luistert naar hen;
 • hoort en verduidelijkt hun verzoeken;
 • verwijst hen naar gespecialiseerde diensten;
 • begeleidt hen in hun procedures;
 • zorgt ervoor dat ze hun grondrechten kunnen genieten en toegang hebben tot de collectieve voorzieningen, de bestaande sociale, sanitaire en culturele middelen en de bestaande middelen voor permanente vorming;
 • bevordert de ontwikkeling van sociale banden en communicatie tussen de verschillende actoren in het maatschappelijk leven.

 Het CGSA Wolu-Services organiseert of werkt mee aan de volgende collectieve en gemeenschapsacties:


 • Huiswerkschool “Andromède”: huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de lagere school op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur;
 • “Alpha Andromède”: alfabetiseringscursussen en cursussen Frans voor volwassenen in samenwerking met “Lire et Écrire”;
 • “Rencontre et Culture”: bevordert ontmoetingen en toegang tot cultuur, maakt informatie-uitwisseling mogelijk, en bouwt een netwerk voor informatie-uitwisseling op tussen de deelnemers;
 • Culturele activiteiten tegen verlaagde prijzen: bevordert in samenwerking met de vzw “Article 27” toegang tot cultuur voor personen met een laag inkomen;
 • “Ateliers Consomm’acteurs”: maakt het mogelijk om deskundigen te ontmoeten die u kunnen helpen uw facturen te begrijpen, uw rechten en plichten te kennen, uw uitgaven onder controle te houden en een kritische geest ten aanzien van uw consumptie te ontwikkelen;
 • “Projet intergénérationnel”: bevordert solidariteit tussen de verschillende generaties;
 • “Les Zindépendants”: biedt in samenwerking met de vzw Le Gué een ontmoetingsplaats en -tijd voor alle volwassenen en maakt het mogelijk de sociale banden te herstellen.

  Het CGSA neemt deel aan de volgende netwerken:

 • Ouderennetwerk: preventiewerk voor ouderen aan huis met een optimale levenskwaliteit;
 • Netwerk Brussel-Oost: verbetert de dienstverlening voor personen die met psychisch of sociaal lijden worden geconfronteerd;
 • Netwerk “Entrelacs”: werkt rond kwesties met betrekking tot kinderen en adolescenten;
 • Netwerk “Nuit blanche”: bestrijdt het gevoel van onveiligheid en denkt na over het lokaal sociaal-cultureel beleid;
 • Jongerenpartnerschap: verspreidt informatie over initiatieven van partners;
 • Acties tussen centra: gemeenschappelijke acties van de 10 Brusselse CGSA ten gunste van het recht op huisvesting, energie en sociale steun, dat wordt toegekend door het Brusselse OCMW.
 • Centrum voor Globale Sociale Actie (CGSA)

  Andromedalaan, 63/2
  02.761.11.80
  casg.woluservices@telenet.be

  • Permanentie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur
   Op woensdag van 12:30 tot 16:30 uur (permanentie jongeren)
   Ook op afspraak