Centrum voor Globale Sociale Actie (CGSA)

Het team van maatschappelijk werk(st)ers:

 • vangt elke persoon, familie, groep of publiek op en luistert naar hen;
 • hoort en verduidelijkt hun verzoeken;
 • verwijst hen naar gespecialiseerde diensten;
 • begeleidt hen in hun procedures;
 • zorgt ervoor dat ze hun grondrechten kunnen genieten en toegang hebben tot de collectieve voorzieningen, de bestaande sociale, sanitaire en culturele middelen en de bestaande middelen voor permanente vorming;
 • bevordert de ontwikkeling van sociale banden en communicatie tussen de verschillende actoren in het maatschappelijk leven.

 Het CGSA Wolu-Services organiseert of werkt mee aan de volgende collectieve en gemeenschapsacties:


 • Huiswerkschool “Andromède”: huiswerkbegeleiding voor kinderen uit de lagere school op maandag, dinsdag en donderdag van 16.00 tot 18.00 uur;
 • “Alpha Andromède”: alfabetiseringscursussen en cursussen Frans voor volwassenen in samenwerking met “Lire et Écrire”;
 • “Rencontre et Culture”: bevordert ontmoetingen en toegang tot cultuur, maakt informatie-uitwisseling mogelijk, en bouwt een netwerk voor informatie-uitwisseling op tussen de deelnemers;
 • Culturele activiteiten tegen verlaagde prijzen: bevordert in samenwerking met de vzw “Article 27” toegang tot cultuur voor personen met een laag inkomen;
 • “Ateliers Consomm’acteurs”: maakt het mogelijk om deskundigen te ontmoeten die u kunnen helpen uw facturen te begrijpen, uw rechten en plichten te kennen, uw uitgaven onder controle te houden en een kritische geest ten aanzien van uw consumptie te ontwikkelen;
 • “Projet intergénérationnel”: bevordert solidariteit tussen de verschillende generaties;
 • “Les Zindépendants”: biedt in samenwerking met de vzw Le Gué een ontmoetingsplaats en -tijd voor alle volwassenen en maakt het mogelijk de sociale banden te herstellen.

  Het CGSA neemt deel aan de volgende netwerken:

 • Ouderennetwerk: preventiewerk voor ouderen aan huis met een optimale levenskwaliteit;
 • Netwerk Brussel-Oost: verbetert de dienstverlening voor personen die met psychisch of sociaal lijden worden geconfronteerd;
 • Netwerk “Entrelacs”: werkt rond kwesties met betrekking tot kinderen en adolescenten;
 • Netwerk “Nuit blanche”: bestrijdt het gevoel van onveiligheid en denkt na over het lokaal sociaal-cultureel beleid;
 • Jongerenpartnerschap: verspreidt informatie over initiatieven van partners;
 • Acties tussen centra: gemeenschappelijke acties van de 10 Brusselse CGSA ten gunste van het recht op huisvesting, energie en sociale steun, dat wordt toegekend door het Brusselse OCMW.
Centrum voor Globale Sociale Actie (CGSA)

Centrum voor Globale Sociale Actie (CGSA)

Andromedalaan, 63/2
02.761.11.80
casg.woluservices@telenet.be

 • Permanentie op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur
  Op woensdag van 12:30 tot 16:30 uur (permanentie jongeren)
  Ook op afspraak