De fauna beschermen

Sint-Lambrechts-Woluwe is een groene gemeente en heeft oog voor het behoud van de biodiversiteit. Er worden diverse initiatieven ontwikkeld om de in het wild levende dieren te beschermen.  

Educatieve wandeling Mussen 1200, die werd gemaakt door de Groep huismussen 1200, als onderdeel van de participatieve begroting 2020

 

Een Natura 2000-gebied

Het Hof ter Musschen (ook bekend als “Ferme aux Moineaux”) en zijn omgeving is 10 ha groot en een semi-natuurlijke groene ruimte van hoge biologische waarde die door Natura 2000 is geklasseerd. Er wordt op toegezien dat de diversiteit van de natuurlijke omgevingen behouden blijft en dat de leefomgeving van de in het wild levende planten en dieren wordt beschermd. Moerassen, drassige weilanden, bossen, een Brabantse hoeve, een bakhuis en een windmolen vormen een opmerkelijk openluchtmuseum van hoe het ruraal landschap van Groot-Brussel er vroeger uitzag. Veel vogels vinden er een rustplaats. Zo zijn er met name torenvalken, bosrietzangers en de grote gele kwikstaarten. Deze site is mede-eigendom van de UCL en de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en wordt beheerd door de vrijwilligers van de Milieu Commissie Brussel en Omgeving (MOB).

Een doordacht beheer van de groene ruimtes

In verschillende delen van het grondgebied is een programma voor laat maaien ingevoerd om de biodiversiteit in stedelijk gebied te behouden. Hierdoor kunnen eenjarige plantensoorten hun reproductiecyclus volledig afronden en wordt hun voortbestaan alsook dat van de insecten die van hen afhangen, gewaarborgd.      

De kinderboerderij van het Roodbeekpark

De kinderboerderij van het Roodebeekpark werd in 2016 vernieuwd en biedt een aangenaam wandeldoel om samen met de familie de dieren te ontdekken die er leven: konijnen, kippen, vogels, cavia’s, ezels, geiten, … Roodebeeksteenweg 314    

Stedelijke bijenteelt

“Als de bij van het aardoppervlak verdwijnt, heeft de mens nog maar vier jaar te leven”. Dit citaat, dat aan Albert Einstein wordt toegeschreven, geven koude rillingen als met weet dat over de hele wereld de bijenkolonies afnemen. Bijen dragen ongeveer 80% bij aan de bestuiving van plantensoorten en spelen dus een essentiële rol in onze ecosystemen. Geschat wordt dat de bijdrage van bestuivende insecten 10% van de wereldvoedselproductie vertegenwoordigt. Sinds 2013 zijn er bijenkorven geïnstalleerd in de gemeenteserres. Deze sluiten aan bij de geldende veiligheidsnormen in het Brussels Gewest. Ze maken deel uit van een pedagogisch project dat op de bewustmaking van het belang van bijen bij het behoud van de biodiversiteit is gericht. In 2015 sloot de gemeente een overeenkomst af met de Brusselse imkervereniging Société Royale d’Apiculture de Bruxelles et ses Environs (SRABE), die imkeropleidingen organiseert. De gemeente werkt ook samen met Apis Bruoc Sella, die informatiesessies organiseert over bijenteelt en de bewustmaking voor de bescherming van bijen. Er zij aan herinnerd dat het gebruik van pesticiden en insecticiden mede verantwoordelijk is voor het verdwijnen van bijen. De gemeente gebruikt sinds 2001 geen pesticiden meer, vooruitlopend op het gewestelijk verbod van 2013.

www.api-bxl.be  

Aziatische hoornaars in Sint-Lambrechts-Woluwe? Wat kunt u ertegen doen?

De Aziatische hoornaar (Vespa Velutina Nigrithorax) is een invasieve en woekerende soort die een groot aantal insecten vernietigt, waaronder honingbijen (bijenkorven). De laatste jaren, met de opwarming van de aarde, komt hij steeds vaker voor in steden. Ook al is de hoornaar groter en luidruchtiger dan een wesp, is er geen echt gevaar zolang u afstand van hem houdt en vooral van zijn nest.

Het nest In het voorjaar bouwt de Aziatische hoornaar zijn nest, meestal tussen 2 en 5 meter hoog, op een rustige, tegen weersinvloeden beschutte plaats, bijvoorbeeld in een tuinhuisje, onder een dakrand, enz. In het begin heeft dit “primaire” nest van gekauwde houtvezels (grijsbruin) de grootte van een sinaasappel. Rond mei en juni, als er onvoldoende ruimte is om het nest verder uit te bouwen, wordt een tweede, vaak groter, “secundair” nest gebouwd, meestal bovenop een grote boom van 20 tot 30 m hoog. In de zomer kan een nest 1.000 tot 2.500 individuen bevatten. In stedelijke gebieden bevinden veel nesten zich echter op zolders of in lege ruimtes onder het dak van huizen. Blijf in elk geval op minstens 5 m afstand, want Aziatische hoornaars worden agressief en vallen aan als u hun nest nadert.

Een nest gespot? Controleer of er geen affiche, poster, enz. in de buurt is waarop staat dat het nest al onschadelijk is gemaakt. Controleer of het nest niet al is aangegeven in het tabblad “kaarten” op de website https://observations.be/species/8807/. De dienst duurzame ontwikkeling van de gemeente houdt een lijst bij van alle nesten die zijn gemeld en behandeld. Er zij op gewezen dat de behandelde nesten niet systematisch van de bomen worden verwijderd (behandeling door middel van het inbrengen van een product met een stok). Neem contact op met de dienst duurzame ontwikkeling (d.durable@woluwe1200.be +02 761 29 49) als u twijfelt over de identificatie van het nest. Aan de hand van een foto kunnen zij bevestigen om welk insect het gaat (wesp, sociale bij, solitaire bij, gewone hoornaar, Aziatische hoornaar, enz.).

Als u zeker weet dat het om een Aziatische hoornaarsnest gaat (en niet om een wespennest!), meld het dan aan de brandweer door te bellen naar het nummer 112. Deze dienst is gratis. In 2023 betaalt het Brussels Gewest de kosten voor het onschadelijk maken van het nest.

U kunt het nest ook melden op https://observations.be.

Surf voor meer informatie naar de volgende website: tybou.eu/fa

Ze wordt regelmatig bijgewerkt.  

Afdeling Groene ruimtes 

Afdeling Groene ruimtes 

Kleurenprachtlaan 9
02 761 29 41/42/43/44/45
ev-gr@woluwe1200.be

  • Elke werkdag
    Van maandag tot vrijdag
    Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur
  • Zomerdienst
    Van 1 juli tot 31 augustus
    Van 7.00 tot 15.00 uur