De Sint-Lambertuskerk

De Sint-Lambertuskerk is in Romaanse stijl opgetrokken. Sommige delen ervan, met inbegrip vanwaaronder de toren, dateren uit de 12de eeuw. De kerk werd verschillende malen vergroot uitgebreid in de 18e en 19e eeuw, evenals in 1938-39. Vóór de Franse revolutie was deze kerk eigendom van de kanunniken van de het kapittel van Sint-Michiel -en – Sint-Goedelekapittelkerk in Brussel, die er de priester benoemden en er het grootste deel van de tienden inden. Verschillende heren van Woluwe lieten zich in deze Sint-Lambertuskerkhier begraven en sommige grafstenen zijn nog zichtbaar. De oude delen van de kerk werden geklasseerd in 1942.

Adres: Sint-Lambertusplein