Aanvragen voor een vergadering over een voorontwerp

Aanvragen voor een vergadering over een voorontwerp kunnen enkel per e-mail worden ingediend.

Let wel: de dienst spreekt zich niet uit over de haalbaarheid van een project of van de toekomstige afwijkingen, en voert geen pre-analyse van de aanvraag uit. De vergaderingen over voorontwerpen zijn bedoeld om antwoord te geven op specifieke technische vragen over de interpretatie van de verschillende geldende verordeningen. Wij herinneren u eraan dat de dienst ook beschikbaar is per e-mail en per telefoon.

Vergaderingen worden enkel aanvaard op basis van een voorontwerp:

  • dat is opgesteld door een architect;
  • waarin de feitelijke, juridische en verwachte situatie wordt weergegeven, aangevuld met foto’s en een verklarende nota;
  • dat is doorgestuurd op het moment van de aanvraag voor een vergadering;
  • waarin de technische en/of procedurele vragen worden aangehaald.