Afgifte van attesten (bewijs van woon- en verblijfplaats, nationaliteit, leven of gezinssamenstelling)

Voor uw bewijs van woon- en verblijfplaats, nationaliteit, leven of gezinssamenstelling, dient u zich persoonlijk, met uw identiteitskaart, aan te bieden bij de dienst Bevolking, ofwel dient u deze attesten via het elektronisch loket te bestellen.

Meer informatie

Dienst Bevolking