Afgifte van attesten en eensluidend afschrift

Afgifte van attesten

Voor uw bewijs van woon- en verblijfplaats, nationaliteit, leven of gezinssamenstelling, dient u zich persoonlijk, met uw identiteitskaart, aan te bieden bij de dienst Bevolking, ofwel dient u deze attesten via het elektronisch loket te bestellen.

Legalisatie of wettiging van een handtekening

U dient zich aan te bieden bij de dienst Bevolking van de gemeente, met uw identiteitskaart en het document waarop uw handtekening is aangebracht. Voor personen wiens handtekening frequent gelegaliseerd dient te worden (directeurs van scholen of bedrijven, bijvoorbeeld), is er de mogelijkheid om een kopie van hun handtekening te deponeren.

Eensluidend afschrift

U dient zich aan te bieden bij de dienst Bevolking van de gemeente, met het origineel document en een kopie. De dienst Bevolking kan de kopie van een paspoort, een rijbewijs of een identiteitskaart niet eensluidend verklaren behalve in het kader van een aanvraag tot naturalisatie. Als u een afschrift van een authentieke akte (een akte van de burgerlijke stand, een vonnis, een arrest of een notariële akte) nodig hebt, dient u contact op te nemen met de instantie die het document heeft afgeleverd omdat zij de enige is die gemachtigd is om u een eensluidend afschrift ervan af te leveren.  

 

Meer informatie

Dienst Bevolking