Afgifte van bewijzen van gezinssamenstelling

U kunt uw bewijzen van gezinssamenstelling persoonlijk bij de dienst Bevolking met uw identiteitskaart of online via het elektronisch loket aanvragen.

Prijs: gratis

U kunt deze documenten ook elektronisch bestellen, via Irisbox of op de website van de FOD Binnenlandse Zaken: https://mijndossier.rrn.fgov.be/  

Meer informatie

Dienst Bevolking