Afgifte van uittreksels

Afgifte van uittreksels:

  • geboorteakte: in de gemeente van geboorte
  • huwelijksakte: in de gemeente van huwelijk
  • echtscheidingsakte: in de gemeente van huwelijk
  • overlijdensakte: in de gemeente van de plaats van overlijden of in de gemeente van verblijf op het moment van overlijden.

  De documenten via het elektronische loket bestellen

Voor Afgifte van andere akten inzake:

  • de erkenning van uw kind, de keuze van uw vaderland, het behoud van en het verzaken aan uw nationaliteit, adopties, geboorten, huwelijken en overlijdens in het buitenland: in de gemeente die deze akten heeft opgemaakt.

Meer informatie