Autoloze zondag: aanvraag tot uitzondering

Om dwingende reden van medische aard, of als dienstdoend personeel, of als uw uren niet compatibel zijn met die van het openbaar vervoer, zal u uw wagen die dag misschien toch moeten gebruiken. Eén oplossing:

De privépersonen moeten hun aanvraag indienen bij hun gemeente van verblijf of, voor degenen die buiten het Brussels Gewest woonachtig zijn, bij de gemeente waar de activiteit waarvoor een uitzondering nodig is, zal worden uitgevoerd. Een bewijsstuk zal u regelmatig gevraagd worden.

In Sint-Lambrechts-Woluwe, kunnen de aanvraagformulieren verkregen worden vanaf maandag 22 augustus, op de website van de gemeente:

  • via deze link
  • aan het onthaal van het gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2
  • aan het loket van de afdeling Studies wegenis & GIS, op de site van Wolu-Techni-Cité, Stokkelsesteenweg 80 (Conciërgegebouw)
    Openingsuren: in augustus van 7u30 tot 14u30 en in september van 8u30 tot 12h00 en van 13u30 tot 16u30.

De volledige aanvragen (formulier en bewijsstuk) moeten ingediend worden voor woensdag 14 september, om 16u30

  • per e-mail op het adres: autolozezondag@woluwe1200.be
  • per post: Gemeentebestuur van Sint-Lambrechts-Woluwe – Afdeling Studies wegenis & GIS – Paul Hymanslaan, 2 – 1200 Brussel
  • of rechtstreeks aan het loket van de afdeling Studies wegenis & GIS in Wolu-Techni-Cité, Stokkelsesteenweg 80, tijdens de bovenvermelde uren.

NB: Personen in het bezit van een parkeerkaart voor mindervaliden hoeven geen uitzondering aan te vragen, voor zover de mindervalide persoon zich wel degelijk in het voertuig bevindt!

De aanvragen voor bedrijven moeten gezamenlijk ingediend worden door de werkgevers voor hun personeelsleden die op zondag 18 september zullen werken. Deze gezamenlijke aanvraag zal exclusief ingediend worden d. m. v. van een Excel-file beschikbaar op aanvraag op het adres: autolozezondag@woluwe1200.be

De ingevulde files moeten ten laatste op vrijdag 09 september per e-mail worden ingediend. Ter herinnering: de aanvragen van de Brusselse bedrijven worden ingediend bij de gemeente waar de hoofdzetel zich bevindt.

In het algemeen:

  • uitzonderingen zullen uitsluitend worden afgeleverd voor bepaalde trajecten en voor een beperkte duur, na het vertonen van een geldig bewijs;
  • uitzonderingen zullen rechtstreeks en uitsluitend worden afgeleverd aan het loket van de afdeling Studies wegenis en GIS op Wolu-Techni-Cité. Geen verzending per post of per mail! Neem dus uw voorzorgen!

Enkele basisprincipes

Het feit dat u een aanvraag indient of dat u op zondag 18 september tussen 9u30 en 19u werkt zal niet automatisch leiden tot het afleveren van een uitzondering. Een alternatieve oplossing zal altijd worden gezocht en voorgesteld. Het principe van de operatie blijft de vermindering van het autoverkeer en de promotie van de zachte mobiliteit.

Tijdens de autoloze zondag, zal de snelheid van de voertuigen die mogen rijden beperkt zijn tot 30km/u op alle wegen van het Brussels Gewest en het verkeersreglement blijft van toepassing. Dat geldt ook voor de fietsers. De occasionele Wout Van Aert of Remco Evenepoel zullen hun ambities dus moeten beteugelen!

De politie zal regelmatig controles uitvoeren in de 19 gemeenten. De overtreders (geen uitzondering, overdreven snelheid,…) kunnen een zware boete oplopen.

En laten we niet vergeten beleefd te blijven op het openbaar vervoer dat die dag erg in trek zal zijn!

Meer info nodig?

Afdeling Studies wegenis en GIS
02/774.35.50
autolozezondag@woluwe1200.be