Wettelijke samenwoning

De wet van 23 november 1998 bepaalt dat twee volwassenen die niet door een huwelijk of een andere wettelijke samenleving verbonden zijn, een contract van wettelijke samenwoning mogen opstellen. Er bestaat geen enkele voorwaarde betreffende het verschil van geslacht of afwezigheid van verwantschap.

Broer en zus, een ongehuwd paar of twee personen van hetzelfde geslacht mogen dus een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen.

Deze samenwoning verleent gelijkwaardige rechten en plichten als die tussen echtgenoten in het kader van het primair huwelijksstelsel en de verklaring ervan gebeurt bij de dienst Bevolking.

U moet samen op hetzelfde adres zijn ingeschreven  en u samen met uw respectieve identiteitskaarten bij de dienst melden. De verklaring wordt in het rijksregister verwerkt en u krijgt een registratiebewijs van uw verklaring alsook een ontvangstbewijs.

Prijs: € 20  

Overeenkomst voor notaris

Het is nuttig om te weten dat samenwonenden hun wettelijke samenwoning kunnen regelen door middel van een overeenkomst voor notaris.

In dat geval moet de dienst Bevolking op de hoogte worden gebracht.  

Beëindiging

De wettelijke samenwoning houdt op wanneer één van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt, of wanneer er een einde aan wordt gemaakt door middel van een schriftelijke verklaring van beide of één van de partijen.

De verklaring van beëindiging gebeurt ook bij de dienst Bevolking.

Let op: in geval van eenzijdige beëindiging (door slechts één van de partijen) zullen u tot € 400 kosten worden aangerekend voor de kennisgevingsvergoeding van de deurwaardersexploot.  

Meer informatie

Dienst Bevolking