Een ambulante handelszaak openen

Indien u een ambulante activiteit op het grondgebied van de gemeente wenst uit te oefenen, moet, naast de toekenning van een ambulantkaart door een ondernemingsloket, een dossier “Ambulant” worden ingediend bij de dienst Economische expansie en Handel om de toestemming van de burgemeester te vragen, met name voor de bezetting van het openbaar domein.

Enkel op afspraak door te bellen naar 02.761.27.73.

Om hierop te anticiperen, gelieve hier de documenten te raadplegen die zullen worden opgevraagd: aanvraagformulier en te verstrekken documenten. Voor deze activiteit zal een vergoeding worden gevraagd.

Opgelet: voor de verkoop van alcohol is een patent vereist.

Meer informatie