Gemeentelijke kinderdagverblijen : inschrijving

Voor de Franstalige kinderdagverblijven worden de inschrijvingen, vanaf drie maanden zwangerschap, gecentraliseerd op het nummer 02.774.36.80, tussen 10 en 12 uur, elke werkdag van de week. 

Kort daarna zal een maatschappelijk werker van één van onze kinderdagverblijven een afspraak voor u maken op een dinsdag, woensdag of donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur aan het sociaal loket aan de Roodebeeksteenweg 258 – 1200 Brussel, om deze inschrijving af te ronden en al uw vragen te beantwoorden. 

Zodra het kind aanvaard is in één van de door u geselecteerde kinderdagverblijven, wordt een persoonlijk bezoek georganiseerd.

Ondertussen kunt u een virtueel bezoek brengen aan elk kinderdagverblijf door te klikken op de link onderaan de contactgegevens van elk kinderdagverblijf.

Kinderen waarvan de ouders in de gemeente wonen, krijgen voorrang bij de toegang tot onze kinderdagverblijven. Gezien de lengte van de wachtlijst is de kans klein dat ouders van buiten de gemeente een plaats voor hun kind toegewezen krijgen.

Voor het Nederlandstalige kinderdagverblijf, KDV Roodebeek, kan de inschrijving enkel online gebeuren: kinderopvanginbrussel.be.  

Meer informatie