Identiteitskaarten

Identiteitskaarten voor Belgische volwassenen en kinderen van 12 tot 17 jaar

Alle Belgische burgers ouder dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitskaart.

U moet zich persoonlijk bij het gemeentebestuur melden met uw convocatie en een recente foto (van minder dan 6 maanden) van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond).

Let op: paspoortformaat voor de foto (mond gesloten en geen glimlach).

Zodra u de enveloppe met uw PIN- en PUK-code heeft ontvangen (+/- 2 weken na de aanvraag), kunt u zich bij de dienst Bevolking melden. Deze codes dienen om de elektronische handtekening op uw kaart te valideren. U mag deze codes vooral niet verliezen. Bewaar ze dus op een veilige plaats. Als u na een maand uw codes nog niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de dienst Bevolking of bestel uw codes rechtstreeks op de website van de federale overheidsdienst: www.ibz.rrn.fgov.be/nl/identiteitsdocumenten

Het wordt ook sterk aanbevolen om na activering van uw identiteitskaart de toepassing eID Viewer te updaten voor latere identificatie of authenticatie op het internet.  

Prijs van elektronische identiteitskaarten

Let op: voor de spoedprocedure moet u zich op maandag of vrijdag vóór 12.30 uur of op dinsdag, woensdag of donderdag vóór 14.30 uur melden.

Identiteitskaarten voor Belgische volwassenen (ouder dan 18 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): € 18,70
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij het gemeentebestuur): € 133,90
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij de federale overheidsdienst): € 166,10

Identiteitskaarten voor Belgische kinderen (van 12 tot 17 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): € 16,70
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij het gemeentebestuur): € 133,90
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij de federale overheidsdienst): € 166,10

Identiteitskaarten voor Belgische kinderen (jonger dan 12 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): € 6,70
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij het gemeentebestuur): € 123,90
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij de federale overheidsdienst): € 156,20

Verblijfsvergunningen voor EU volwassenen (ouder dan 18 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): € 25,70
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij het gemeentebestuur): € 138,90

Verblijfsvergunningen voor EU kinderen (van 12 tot 17 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): € 16,70
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij het gemeentebestuur): € 138,90

Verblijfsvergunningen voor niet-EU volwassenen (ouder dan 18 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): € 26,20
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij het gemeentebestuur): € 138,90

Verblijfsvergunningen voor niet-EU kinderen (van 12 tot 17 jaar)

 • Normale procedure (15 dagen): € 17,20
 • Spoedprocedure (48 uur – levering bij het gemeentebestuur): € 138,90

PIN- of PUK-code vergeten, verloren of gestolen

U kunt deze op de volgende manieren aanvragen:

Identiteitskaart verloren of gestolen

U moet zich tot de politie wenden met een pasfoto om uw identiteitskaart te blokkeren. Het zal dan niet meer mogelijk zijn de verloren of gestolen kaart te reactiveren. Bel onmiddellijk naar DOC STOP: 0800 21 23 (of vanuit het buitenland: + 32 2 518 21 23) om uw identiteitskaart te blokkeren. Meer informatie is te vinden op de website van het Rijksregister: www.ibz.rrn.fgov.be of www.docstop.be  

Indentiteitskaarten voor personen met beperkte mobiliteit

De dienst Bevolking biedt een dienst aan huis voor personen die moeilijkheden ondervinden om zich naar het gemeentehuis te verplaatsen zodat ze het document voor het aanmaken van de identiteitskaart kunnen ondertekenen. Hiervoor is een recente foto (van minder van 6 maanden) van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond) nodig. Let op: geen glimlach op de foto. Prijs: € 18,70 voor de identiteitskaart en € 10 voor de verplaatsingskosten.
Identiteitsfoto’s kunnen ter plaatse worden genomen. Prijs: € 11.  

Identiteitskaart voor een kind van Belgische nationaliteit jonger dan 12 jaar (Kids-ID)

Elk Belgisch kind jonger dan 12 jaar moet in het bezit zijn van een Kids-ID om binnen de Europese Unie te kunnen reizen. Een Kids-ID is maximaal 3 jaar geldig.

Aanvraagprocedure:

 • De aanvraag moet door de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen, worden uitgevoerd.
 • Het kind moet aanwezig zijn tijdens de aanvraag.
 • Een identiteitsfoto van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond) moet worden afgegeven tijdens de aanvraag.
 • Let op: geen glimlach op de foto.
 • De normale levertijd is 2 weken.
 • Prijs: € 7,30.

Identiteitsbewijzen voor niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar

Dit bewijs – geldig als verblijfsvergunning – is verplicht zodra het kind het Belgisch grondgebied verlaat. Het moet altijd samen met een nationaal identiteitsdocument (paspoort of identiteitskaart) worden bewaard. Het wordt afgeleverd op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag over het kind uitoefenen. U moet zich samen met het kind aanmelden en in het bezit zijn van een recente foto van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond). Let op: geen glimlach op de foto. Het identiteitsbewijs is 2 jaar geldig voor zover het uiterlijk van het kind niet te veel verandert. De normale levertijd is ongeveer 1 week. Prijs: gratis. Als u buiten de EU reist, gelieve u dan te informeren over de reisdocumenten die in het land van bestemming vereist zijn. Nuttige links:

Verblijfvergunningen voor buitenlandse onderdanen

Waarover gaat het? Sinds 15/10/2008 moet elke burger van buitenlandse afkomst wiens verblijfskaart vervalt, deze door een elektronische kaart laten vervangen. Ook burgers van buitenlandse afkomst wiens fysieke kaart verloren of gestolen is, moeten een elektronische kaart aanvragen.

Wat is de te volgen procedure? De procedure is dezelfde als die voor een Belgische burger om een identiteitskaart aan te vragen.
U moet zich eerst bij de dienst Bevolking op het gemeentehuis melden met uw nationale identiteitskaart (of uw paspoort), uw in België afgegeven verblijfsvergunning en een recente foto van goede kwaliteit (portretfoto in kleur met witte achtergrond).

Let op: geen glimlach op de foto. Prijs: € 25,70 of € 26,20. Ongeveer 2 weken later ontvangt u per post de PIN- en PUK-codes van uw elektronische kaart.

U kunt de nieuwe kaart daarna afhalen aan het gemeentehuis. De oude kaart moet echter worden ingeleverd bij het gemeentebestuur.

Meer informatie

Dienst Bevolking