Te ondernemen stappen bij de dienst Vreemdelingen

Wanneer moet u zich melden bij de dienst Vreemdelingen?

De aanvrager moet zich binnen acht werkdagen na zijn aankomst in België bij de dienst Vreemdelingen van zijn verblijfplaats melden.  

Voor een verblijf van minder dan 3 maanden (aankomstverklaring)

  • Paspoort
  • Visum C
  • 3 recente foto’s op een witte achtergrond
  • € 10 (behalve voor medische aankomstverklaringen)

Voor een verblijf van meer dan 3 maanden

Vreemdelingen die van plan zijn langer dan drie maanden in het land te verblijven (werk, studies, …), moeten zich bij de dienst Vreemdelingen melden en een aanvraag indienen voor inschrijving in het vreemdelingenregister. Dit gebeurt uitsluitend op afspraak. Als u zich voor de eerste keer inschrijft in België, klik dan hier om een afspraak te maken. Het is mogelijk dat de bevestiging van uw afspraak in de spam-map van uw mailbox zit.

  • Paspoort
  • Visum D of C
  • 3 recente foto’s op een witte achtergrond
  • huurovereenkomst
  • € 30 (dossierkosten)
  • andere documenten in functie van de reden van inschrijving (werknemer, student, gezinshereniging, …)

Voor informatiehttps://dofi.ibz.be  

Met betrekking tot Oekraïense vluchtelingen die tijdelijke bescherming genieten

Vanaf 04/01/2024 moeten Oekraïense vluchtelingen die tijdelijke bescherming genieten en hun verblijfsvergunning willen verlengen, van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 13.00 uur (laatste ticket om 12.30 uur) naar de vreemdelingendienst gaan met een recente foto op een witte achtergrond en € 28,60.  

Open ticketkantoor

Nuttige links

Voor informatie over de verschillende soorten verblijf en de over te leggen documenten: https://dofi.ibz.be 

Vereniging voor de rechten van vreemdelingen: www.adde.be 

Voor informatie over zelfstandigen: www.economie.fgov.be 

Voor informatie over de gecombineerde vergunning:

Onthaal van nieuwkomers / integratietraject (Brussels Hoofdstedelijk Gewest):

Meer informatie

Dienst Vreemdelingen