Orgaandonatie of donatie van menselijk lichaamsmateriaal

Sinds 02 juni 2020 zijn het begrip en de procedure van orgaandonatie en de procedure gewijzigd. We spreken voortaan namelijk over “wegneming van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden”. Elke burger heeft nu de mogelijkheid een wilsverklaring te laten registreren betreffende de wegneming van menselijk lichaamsmateriaal, waaronder organen, na overlijden (voorheen orgaandonatie) voor transplantatie, de ontwikkeling van geneesmiddelen of voor wetenschappelijk onderzoek.  

Wat zijn de 4 donatiemogelijkheden zijn nu beschikbaar?

  • De donatie van vitale organen, met andere woorden het hart, de longen, de lever, de nieren, de pancreas en de dunne darm om levens te redden en te verbeteren.
  • De donatie van ander menselijk lichaamsmateriaal, zoals je de hartkleppen, de hoornvliezen, de huid en de botten voor transplantati naar een andere persoon.
  • De donatie van menselijk lichaamsmateriaal om innovatieve therapieën te ontwikkelen.
  • De donatie van menselijk lichaamsmateriaal om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Volgens de wetgeving, is iedereen die in het bevolkingsregister of langer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven, een potentiële orgaandonor. Indien u zich hiertegen wenst te verzetten of dit wenst te bevestigen, dient u uw echter kenbaar te maken bij uw gemeentebestuur. Voor een kind jonger dan 18 jaa kan een ouder of voogd een bezwaar ondertekenen. Bij zijn meerderjarigheid kan het kind vervolgens zijn eigen keuze maken. Het is belangrijk dat elke burger zijn of haar keuze kan uiten en registreren. Na het overlijden wordt in de databank voor orgaandonatie en donatie van menselijk lichaamsmateriaal namelijk geraadpleegd om na te gaan of de burger die keuze tijdens zijn of haar leven kenbaar heeft gemaakt. Indien de betrokken burger dit niet heeft gedaan, wordt de vraag aan de nabestaanden gesteld. Op zo’n emotioneel moment is die beslissing echter zeer lastig voor hen. Menselijk lichaamsmateriaal kan levens verbeteren en zelfs redden. Eén donor kan tot 8 mensen redden en de levenskwaliteit van zo’n 100 mensen verbeteren.
 (Bron: FOD Volksgezondheid)  

Hoe orgaandonor of donor van menselijk lichaamsmateriaal worden?

U kunt uw keuze op 3 verschillende manieren kenbaar maken:

  • online op klikvoororgaandonatie.be (beveiligde verbinding met uw identiteitskaart en pincode);
  • bij het loket van de dienst Bevolking in het gemùeentehuis, die uw keuse op deze website zal registreren;
  • bij uw (huis)arts.

Meer informatie : www.klikvoororgaandonatie.be  

Meer informatie

Dienst Bevolking