Overlijden

Bestel hier een overlijdensakte online

De aangifte moet zo spoedig mogelijk bij de gemeente van de plaats van overlijden worden gedaan door de nabestaanden of, in voorkomend geval, door de persoon bij wie het overlijden plaats heeft gevonden, of door de persoon die bevoegd is om in de begrafenis te voorzien.

 
Voor te leggen documenten:
  • een overlijdensbericht opgesteld door de geneesheer;
  • het huwelijksboekje van de overledene, of in geval van een ongehuwde, het huwelijksboekje van de ouders of een
  • uittreksel van de geboorteakte van de overledene;
  • de identiteitskaart van de overledene;
  • de identiteitskaart van de aangever;
  • de laatste wilsbeschikking van de overledene.

Eventueel:

  • het bewijs van oud-strijder van de overledene (voor de begrafenis in het ereperk);
  • het concessiebewijs op de begraafplaats;
  • de oorspronkelijke aanvraag tot crematie ondertekend door de persoon die bevoegd is om in de begrafenis te voorzien, een kopie van diens identiteitskaart en een medisch attest waarin wordt verklaard dat het stoffelijk overschot niet voorzien is van een pacemaker.

Meer informatie