Paspoorten

De dienst Rijbewijzen ontvangt u in gebarentaal. Maak in dat geval een afspraak met Geneviève DEBROUWER door een e-mail te sturen naar auto@woluwe1200.be. Gelieve er rekening mee te houden dat zij gebarentaal in het Frans heeft gestudeerd.
 
De geldigheidsduur van een paspoort voor een volwassene (ouder dan 18 jaar) bedraagt nu 7 jaar. De geldigheidsduur van een paspoort voor een kind (jonger dan 18 jaar) bedraagt nog steeds 5 jaar. De aanvrager moet zich persoonlijk bij de dienst melden, samen met zijn of haar kind indien er een paspoort voor is aangevraagd. De dienst levert de biometrische paspoorten met een scan van de foto, de vingerafdruk, en de elektronische handtekening van de aanvrager. Meer informatie over biometrie is te vinden op de website van de FOD Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.belgium.be.

Paspoorten voor Belgische volwassenen (ouder dan 18 jaar)

Zich persoonlijk bij de dienst melden met:
 • uw geldige identiteitskaart;
 • 1 foto;
 • uw vervallen paspoort (op aanvraag kunt u deze terugkrijgen na annulering).
Wachttijd:
 • 2 weken – prijs: € 94
 • 2 dagen – prijs: € 270

Paspoorten voor Belgische kinderen (jonger dan 18 jaar)

Zich persoonlijk en samen met het kind bij de dienst melden met:
 • uw identiteitskaart (ouder bij wie het kind woont);
 • 1 foto van het kind;
 • het vervallen paspoort (op aanvraag kan u deze terugkrijgen na annulering).
Wachttijd:
 • 2 weken – prijs : € 35
 • 2 dagen – prijs : € 210

Paspoorten voor Belgische onderdanen die in het buitenland zijn ingeschreven

Sinds januari 2018 kunnen Belgen die bij een Belgisch consulaat in het buitenland zijn ingeschreven, hun paspoort in België aanvragen.
 
Waar?
 • Bij de laatste verblijfplaats in België (de gemeente waar men laatst ingeschreven was in België);
 • bij ontstentenis (geen laatste verblijfplaats in België), bij hun geboorteplaats;
 • bij ontstentenis (geen geboorteplaats in België), in de gemeente van hun keuze.
Hoe? Meld u persoonlijk bij de dienst met uw identiteitsbewijs en uw vervallen paspoort indien u die had, alsook pasfoto’s conform de ICAO-normen.
De gemeente scant de foto, neemt de vingerafdrukken en vraagt om te betalen. Deze informatie wordt automatisch doorgegeven aan het inschrijvingsconsulaat, dat beslist om het paspoort al dan niet te laten aanmaken.
Het paspoort wordt geleverd aan de dienst Paspoorten van Sint-Lambrechts-Woluwe. De levertijd omvat de gebruikelijke termijn (ongeveer 10 dagen), plus de tijd die nodig is om de goedkeuring te verkrijgen van het consulaat, die varieert naargelang de diplomatieke post. In geval er zich een probleem stelt, zal het consulaat rechtstreeks contact opnemen met de aanvrager, aangezien de gemeente geen beslissingsbevoegdheid heeft en de gegevens alleen maar registreert.
 
Prijs:
 • jonger dan 18 jaar: € 35
 • jonger dan 18 jaar en dringend: € 210
 • ouder dan de 18 jaar: € 94
 • ouder dan 18 jaar en dringend: € 270

Reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Sommige vreemdelingen die in België verblijven, kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen dat dienst doet als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.
Als u in deze situatie verkeert, moet u sinds 1 januari 2018 een reisdocument bij de dienst Paspoorten van uw gemeente aanvragen.
 

U bent een erkend vluchteling of staatloos?

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij de dienst Paspoorten van uw gemeente indienen.
U moet uw verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)) en een normconforme foto meebrengen.
Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor buitenlandse kinderen.
Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert de dienst Paspoorten van uw gemeente de aanvraag van een reisdocument meteen.

U bent vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos?

Om een aanvraag bij de dienst Paspoorten van uw gemeente te kunnen indienen, moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen.

 • Ga aan de hand van deze vragenlijst na of u voldoet aan de voorwaarden en welk(e) document(en) u moet indienen om een reisdocument voor vreemdelingen te kunnen aanvragen.
 • Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be (met het onderwerp: “Aanvraag van een reisdocument voor vreemdelingen”) of een brief (FOD Buitenlandse Zaken, Directie Reis- en identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel) met vermelding van de volgende gegevens: – uw naam en voornamen; – uw geboorteplaats; – uw nationaliteit; – een kopie van uw verblijfstitel; – eventueel een kopie van andere documenten betreffende uw situatie. De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of de voogd.
 • Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per e-mail) hebt ontvangen (de onderzoekstermijn bedraagt ongeveer 6 weken), hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag bij de dienst Paspoorten van uw gemeente samen met uw identiteitsdocumenten en een normconforme foto in te dienen. Prijs: – jonger dan 18 jaar: € 41 – jonger dan 18 jaar en dringend: € 210 – ouder dan de 18 jaar: € 90 – ouder dan 18 jaar en dringend: € 260

Vereiste kwaliteit van paspoortfoto’s

 • De foto moet recent (minder dan 6 maanden), in kleur en op witte achtergrond (geen kleurenkopie of scan) zijn genomen.
 • Het formaat van de foto moet 35 x 45 mm zijn, de randen niet meegerekend.
 • De hoogte van het hoofd, gemeten van de onderkant van de kin tot de kruin, bedraagt maximaal tussen 25 en 35 mm.
 • Het gezicht van de houder moet onbedekt zijn (geen hoed, sjaal, of donkere brilglazen).
 • De houder moet alleen op de foto staan.
 • De gezichtsuitdrukking moet neutraal zijn (geen glimlach, geen zichtbare tanden).  

Meer informatie

Dienst Paspoorten