Premie voor de aankoop van een individueel compostvat

De gemeente kent een premie toe voor de aankoop van een individueel compostvat (silo, compostbak, wormencompostbak, …). Het bedrag van de premie is beperkt tot 50% van de aankoopprijs van het compostvat (met een maximum van € 50). Bovendien wordt dit bedrag slechts één keer per huishouden toegekend. 

Alle bijzonderheden zijn opgenomen in het reglement 

Belangrijke info 

  • Als u belangstelling heeft voor deze premie, moet u uw aanvraag binnen de 3 maanden na de aankoopdatum van uw compostvat indienen bij de gemeente. Een kopie van het betalingsbewijs moet bij het aanvraagformulier worden gevoegd. 

Hoe vraagt u de premie aan?