Premie voor de aanleg van een natuurlijke poel of voor het herstel van een reeds bestaande poel in uw tuin

Deze premie van maximaal 50% van de totale kosten van de werken met een maximum van € 150 omvat de inrichtingskosten die door een professional of de door de persoon gekochte apparatuur worden gevraagd, alsook de aankoop van planten. Er kan € 50 extra worden toegekend als de gebruikte materialen een levensduur van ten minste 20 jaar hebben of als ze ten minste 20% gerecycleerde inhoud bevatten. De toeslag is ook voor werken die worden uitgevoerd door een onderneming in de sociale economie, met aangepast werk of voor sociale integratie.