Rijbewijzen

De dienst Rijbewijzen ontvangt u in gebarentaal. Maak in dat geval een afspraak met Geneviève DEBROUWER door een e-mail te sturen naar auto@woluwe1200.be. Gelieve er rekening mee te houden dat zij gebarentaal in het Frans heeft gestudeerd.      

Voorlopig rijbewijs

Voorwaarden voor het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs met een geldigheidsduur van 18 maanden (zonder begeleider):

 • De houder is geslaagd voor het theoretisch examen sinds minder dan 3 jaar.
 • De houder is minstens 18 jaar oud.
 • De houder moet een bewijs van 20 uur praktijkles (bekwaamheidsattest) voorleggen.
 • Het voorlopig rijbewijs kan noch hernieuwd noch verlengd worden.
 • Het voorlopig rijbewijs is alleen geldig in België.
 • Een foto op witte achtergrond moeten worden voorgelegd.
 • Prijs: € 26

Sinds 19/09/2023 kunnen aanvragen voor voorlopig rijbewijs M12, M18 en M36 online gebeuren.

 • Burgers die online een aanvraag willen indienen, moeten in het bezit zijn van hun eID-kaart en een lezer, en beschikken over alle vereiste documenten: https://beldrive.apps.mobilit.fgov.be/
  De burger moet zich persoonlijk aanbieden op het moment van afhaling met alle originele documenten. Betaling vindt plaats bij afhaling van de vergunning.
Voorwaarden voor het verkrijgen van een voorlopig rijbewijs met een geldigheidsduur van 36 maanden (met begeleider):
 • De houder is geslaagd voor het theoretisch examen sinds minder dan 3 jaar.
 • De houder is minstens 17 jaar oud.
 • Het voorlopig rijbewijs kan hernieuwd, maar niet verlengd worden.
 • De begeleider moet houder zijn van een rijbewijs sinds minimaal 8 jaar en niet ontzet geweest zijn gedurende de afgelopen 3 jaar.
 • Het voorlopig rijbewijs is alleen geldig in België.
 • Een foto op witte achtergrond moeten worden voorgelegd.
 • Prijs: € 26
  Voorlopig rijbewijs model 3
 • Het voorlopig rijbewijs wordt afgeleverd voor alle categorieën behalve categorie B.
 • Prijs: € 26

Rijbewijs

Eenmaal geslaagd voor het praktijkexamen, meldt de aanvrager zich aan bij het loket Rijbewijzen met het attest waaruit blijkt dat hij of zij geslaagd is voor het examen, de identiteitskaart en een recente foto op witte achtergrond (geen kleurenkopie of scan). Prijs: € 26   Hoe een duplicaat bekomen?

 • Bij verlies of diefstal doet u eerst aangifte bij het politiebureau. Vervolgens meldt u zich bij het loket Rijbewijzen met het document van de politie en een recente foto op witte achtergrond. Prijs: € 26
 • Bij spontane hernieuwing brengt u een foto op witte achtergrond mee. Prijs: € 26

Rijbewijs uitgereikt door een land van de Europese Economische Ruimte (EER)

Het is niet nodig om een Belgisch rijbewijs te behalen, maar een rijbewijs van een EER-lidstaat moet op vertoon van het originele rijbewijs en drie fotokopieën ervan bij de dienst Rijbewijzen worden geregistreerd.

Hoe een internationaal rijbewijs bekomen?

U moet zich persoonlijk bij de dienst Rijbewijzen melden met uw identiteitskaart, uw rijbewijs en twee recente foto’s op witte achtergrond. Indien u in het bezit bent van een rijbewijs uitgereikt door een EER-lidstaat, dient u eerst uw rijbewijs te laten registreren.

Prijs: € 26  

Meer info

Federale overheidsdienst Mobiliteit en Transport  

Meer informatie

Dienst Rijbewijzen