Stedenbouw. : raadpleging archieven

Raaadpleeg hier de lijst van de recent afgeleverde vergunningen

Het Digitale kopieën van vergunningen kunnen enkel worden verkregen door een e-mail te sturen naar archives.urb.sted@woluwe1200.be.

De archieven kunnen digitaal worden geraadpleegd: middels betaling van een vergoeding van € 30 per vergunning ontvangt u een link waarmee u de relevante documenten van de vergunning(en) kunt downloaden. Het is mogelijk dat er voor één goed meerdere vergunningen in de archieven zijn opgenomen, of dat er geen zijn.

Belangrijke informatie: de beraadslaging over de door het College van burgemeester en schepenen afgeleverde of geweigerde stedenbouwkundige vergunningen kan kosteloos worden geraadpleegd voor aanvragen die binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de vergunning of de weigering van de vergunning aan de vergunninghouder worden ingediend bij het gemeentebestuur.

Een aanvraag tot raadpleging moet samen met de volgende informatie en documenten worden ingediend:

  • het exacte adres van het goed;
  • een kopie van uw identiteitskaart;
  • uw volledige naam en adres.

De betalingsmodaliteiten zullen u worden toegezonden na ontvangst van uw aanvraag.  

Contact : archives.urb.sted@woluwe1200.be