Stedenbouwkundige inlichtingen

(in het kader van een verkoop of verhuur)

Iedereen die een onroerend goed verkoopt, verhuurt, als erfpacht of opstalrecht overdraagt, moet in de desbetreffende advertentie de meest recente en nauwkeurige wettelijke stedenbouwkundige bestemming van dit goed ondubbelzinnig aangeven, met gebruik van de in de verschillende bestemmingsplannen voorziene benamingen en alle verkregen stedenbouwkundige inlichtingen.

Om de stedenbouwkundige inlichtingen te verkrijgen, kunt u een aanvraag sturen naar ru.si@woluwe1200.be met de volgende documenten:

  • het aanvraagformulier;
  • informatie over de eigendomstitel;
  • een afschrift van het mandaat (indien gemandateerd door de eigenaar);
  • een betalingsbewijs;
  • in voorkomend geval, een document waaruit de spoedeisendheid van het verzoek blijkt (gerechtelijke verkoop);
  • een beknopte beschrijving van het goed en de precieze ligging ervan.

Download hier het aanvraagformulier voor stedenbouwkundige inlichtingen

U kunt zich ook laten vertegenwoordigen:

Download hier het mandaat voor een aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen