Uitreksels uit het strafregister

Voortaan is het uittreksel uit het strafregister (vroeger “bewijs van goed zedelijk gedrag”) rechtstreeks verkrijgbaar aan het loket Bevolking, maar het kan ook per post naar uw thuisadres of elektronisch in uw eBox worden gestuurd. Hetzelfde geldt voor het moraliteitsattest (vereist voor dranggelegenheden).  

Aanvraag via e-mail

De aanvraag wordt via e-mail ingediend bij de dienst waarvan u afhangt (dienst Vreemdelingen of Bevolking) met vermelding van de volgende informatie:

  • uw rijksregisternummer;
  • de precieze reden waarom u dit document nodig hebt (functietitel in het kader van een job);
  • een kopie of foto van uw identiteitskaart in de bijlage.

Dienst Bevolking: casier.strafregister@woluwe1200.be of pop.bevolk@woluwe1200.be

Dienst Vreemdelingen: sejour.verblijf@woluwe1200.be  

Let op: in de volgende gevallen moet u het uittreksel uit het centraal strafregister aanvragen

  • Als u niet langer ingeschreven bent in een Belgische gemeente of ambtshalve geschrapt bent uit het register van die gemeente.
  • Voor rechtspersonen (vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, …) kan een persoon die gemachtigd is deze te vertegenwoordigen het uittreksel aanvragen.
  • Als u een diplomaat bent en niet in een Belgische gemeente bent ingeschreven.

Infohttps://justice.belgium.be/  

Meer informatie

Dienst Strafregister