Vernieuw uw bewonerskaart voor 2024

Bewonerskaarten verlopen op 31 december 2023…

 

Termijnen voor het verlengen van de bewonerskaart

Om u de nodige tijd te geven voor de verlenging van uw kaart(en), blijft(ven) uw huidige kaart(en)echter geldig tot en met 31 januari 2023.

Om wachtrijen en een te grote concentratie van mensen in de hal van het gemeentehuis te vermijden, wordt het ten zeerste aanbevolen om de kaarten als volgt te vernieuwen:

  • Dien uw verlengingsaanvraag online in via deze link.
    Het verlengen van uw kaart neemt slechts enkele minuten in beslag en u ontvangt de kaart(en) nadien per post.
  • Als u moeilijkheden ondervindt met het vernieuwen via de website, kunt u uw aanvraag versturen per e-mail naar controle-parking@woluwe1200.be.
  • Indien u uw kaart(en) niet online kunt vernieuwen of uw aanvraag niet per e-mail kunt versturen, verzoeken wij u aan te bieden aan het loket met uw identiteitskaart en het kentekenbewijs van uw voertuig(en) – deel I.

 

Bedrag van de bewonerskaart(en)

We willen uw aandacht vestigen op het feit dat de gemeenteraad, op initiatief van het College van burgemeester en schepenen, een reglement heeft aangenomen dat het mogelijk maakt om de tarieven voor de afgifte van bewonerskaarten die van kracht waren vóór 01/05/2023 te behouden. Krachtens een besluit van de Brusselse gewestregering moeten de gemeenten de prijs van de 1e kaart verhogen van 10 € naar 15 € en de 2e kaart van 50 € naar 120 €. Het College was van mening dat deze verhoging niet gerechtvaardigd is en zorgde ervoor dat de door het Gewest opgelegde tarieven werden verlaagd door een gemeentelijke premie van respectievelijk 5 en 70 € toe te kennen. Deze premie wordt rechtstreeks afgetrokken van de door het Gewest opgelegde bedragen op het moment van betaling. Bijgevolg zal de 1e bewonerskaart altijd tegen 10 € worden uitgegeven en de 2e tegen 50 €. Aangezien het reglement dat voorziet in de toekenning van deze premie in werking treedt op 19/11/2023, is deze vermindering van toepassing vanaf de aflevering van kaarten voor 2024.

 

Info

Dienst Parkeren
controle-parking@woluwe1200.be
02.761.27.24 (van 8u tot 12u45)