Wettiging van handtekening

Ga naar de dienst Bevolking met uw identiteitskaart en het document waarop uw handtekening staat.

Voor personen wier handtekening vaak moet worden gelegaliseerd (bijvoorbeeld directeurs van scholen of bedrijven), bestaat de mogelijkheid een kopie van hun handtekening te deponeren.Β 

Prijs: € 2,50 (€ 1,50 per extra exemplaar dat gelijktijdig wordt afgegeven), of gratis naargelang het doel van het document. Β 

Meer informatie

Dienst Bevolking