Wilsverklaring inzake euthanasie

Sinds 1 september 2008 kan elke meerderjarige burger zich tot de gemeente van zijn of haar woonplaats wenden om een wilsverklaring inzake euthanasie te laten registreren in geval de betrokkene niet meer in staat is zijn of haar wil kenbaar te maken en voor zover is voldaan aan de voorwaarden van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie.

Het in te vullen document kan worden afgehaald bij het loket van de dienst Bevolking, waar een ambtenaar u alle nodige uitleg zal geven om het document in te vullen.

U kunt het formulier van wilsverklaring ook hier downloaden.

Zodra het document naar behoren door de partijen is ingevuld en ondertekend, moet de wilsverklaring aan hetzelfde loket van de dienst Bevolking worden afgegeven.

Na controle van de identiteit van de getuigen wordt de wilsverklaring bij de FOD Volksgezondheid geregistreerd en wordt u een ontvangstbewijs toegezonden. De wilsverklaring kan te allen tijde worden herzien of ingetrokken.

Belangrijk: wat is de geldigheidsduur van een wilsverklaring inzake euthanasie?


  • Voor aangiften die vóór 2 april 2020 zijn opgesteld, bedraagt de geldigheidsduur van de wilsverklaring inzake euthanasie 5 jaar. Indien de aangever wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, moet hij of zij er zelf voor zorgen dat de wilsverklaring om de 5 jaar opnieuw wordt bevestigd. Deze bevestiging kan op dezelfde manier gebeuren als de oorspronkelijke vorige aangifte: nieuwe aangifte op papier en nieuwe inschrijving bij het gemeentebestuur.
  • Voor aangiften die na 2 april 2020 zijn opgesteld, is de geldigheidsduur onbeperkt. Zie de brochure van de FOD Volksgezondheid voor meer informatie: www.health.belgium.be/nl

Meer informatie

Dienst Bevolking