Energiebesparingen

De opwarming van de aarde, de uitputting van fossiele brandstoffen, vragen over kernenergie… deze actuele onderwerpen maken ons bewust van de noodzaak om onze consumptiegewoonten te herzien en comfort, besparingen, behoud van hulpbronnen en respect voor het milieu met elkaar te verzoenen. Al 25 jaar voert de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe maatregelen uit om het energieverbruik te verminderen en tegelijkertijd geld te besparen.

Op basis van het principe dat de beste energie de energie is die we niet verbruiken, sloot Sint-Lambrechts-Woluwe zich in 2008 aan bij het gewestelijke PLAGE (Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie). Er werd een audit uitgevoerd van de 70 gemeentegebouwen om een programma op te stellen voor het rationaliseren en optimaliseren van het energieverbruik: dakisolatie, vervanging van raamwerk, installatie van efficiënte boilers, beter beheer en regulering van de apparatuur. Dit beleid heeft zijn vruchten afgeworpen, want sinds 2008 is het gasverbruik in de gemeentegebouwen (behalve in het sportcomplex Poseidon) met 60% gedaald en het elektriciteitsverbruik met meer dan 30%, met name dankzij de installatie van grote fotovoltaïsche zonne-installaties, en dat ondanks een energietransitie die ons dwingt om steeds meer elektriciteit te verbruiken.

 

In de toekomst zal ons energiebeleid zich richten op verschillende pijlers

 • Bij het sportcomplex Poseidon zal het energierenovatieprogramma, dat in 2019 van start is gegaan en eind 2025 moet zijn afgerond, ons in staat stellen om resultaten te behalen die vergelijkbaar zijn met die van de rest van ons patrimonium.
 • Het plan om fotovoltaïsche en thermische zonne-installaties te plaatsen, zal worden voortgezet.
 • Het rationele gebruik van verlichting zal worden geïmplementeerd. De gemeente heeft een programma gelanceerd om de verlichting in haar gebouwen te vernieuwen. Traditionele verlichting wordt vervangen door de nieuwste generatie leds. Hetzelfde geldt voor de openbare verlichting op het grondgebied van de gemeente.
 • Op middellange en lange termijn zal de structurele rationalisatie van het gemeentelijk patrimonium de energiekwaliteit verder verbeteren.
 • Het wagenpark van de gemeente wordt momenteel vernieuwd. Elk voertuig met verbrandingsmotor dat het einde van zijn levensduur bereikt, wordt vervangen door een elektrisch equivalent. De meeste gemeentegebouwen zijn uitgerust met één of meer oplaadpunten of worden dat binnenkort. Deze energietransitie gaat ook de inwoners aan.

Info

Wolu Techni-Cité
Stokkelsteenweg 80
02 761 28 17
energie@woluwe1200.be
Elke maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur  

 • Cel Duurzame ontwikkeling en leefmilieu

  Gemeenteserres
  Kleurenprachtlaan 9
  02 761 29 42/49
  02 774 36 86/90
  duurzame.o@woluwe1200.be

 • Cel Energieloket

  Wolu Techni-Cité
  Stokkelse Steenweg 80
  02 774 35 09