Terug naar de evenementenlijst
Roodebeeksteenweg: buurtbijeenkomst over de ontwikkeling van een ontmoetingsruimte

Roodebeeksteenweg: buurtbijeenkomst over de ontwikkeling van een ontmoetingsruimte

Betreft: Roodebeeksteenweg – Gedeelte gelegen tussen de Théodore De Cuyperstraat en de Spirulinelaan – Aanleg van een ontmoetingszone

In het kader van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning die werd ingediend door het College van burgemeester en schepenen voor de heraanleg van het gedeelte van de Roodebeeksteenweg tussen de Théodore De Cuyperstraat en de Spirulinelaan, heeft de gewestelijke stedenbouwkundige overheid ons gevraagd om het oorspronkelijk voorgestelde inrichtingsplan te wijzigen op basis van de adviezen van de gewestelijke overheden tijdens de vergadering van het overlegcomité op 12/01/2024.

Het College van burgemeester en schepenen nodigt u graag uit voor een informatiebijeenkomst waarin het gewijzigde plan zal worden gepresenteerd.

Raadpleeg hier het plan van het ontwikkelingsproject

Wanneer ?
Woensdag 10 april 2024, om 19u00

Waar ?
In de Gemeenteraadzaal van het gemeentehuis, Paul Hymanslaan 2 (1e verdieping).

Tijdens deze bijeenkomst heeft u ook de gelegenheid om elk ander onderwerp te bespreken dat betrekking heeft op jouw buurt.

 

Info

Divisie Wegenstudie en GIS
02/774.35.81
evg-swg@woluwe1200.be