Gedifferentieerd beheer van de begraafplaatsen in Sint-Lambrechts-Woluwe

Gedifferentieerd beheer is een beredeneerde benadering van het beheer van groene ruimtes. Het sluit beter aan bij de huidige aspiraties en zet in op een beheer dat meer respect heeft voor het milieu zonder aan kwaliteit in te boeten. Het stelt de tuinbouwkundige benadering ter discussie, zonder deze echter te verbannen. Het principe is om op elke ruimte de meest aangepaste beheersmethode toe te passen, rekening houdend met het gebruik, de situatie, … ervan.

Een gedifferentieerd beheer maakt het mogelijk de soorten groene ruimtes te diversifiëren, de biodiversiteit te bevorderen en het gebruik van pesticiden te beperken:

 • door methoden toe te passen om te voorkomen dat onkruid moet worden gewied (mulchen, inzaaien, …);
 • door alternatieve technieken toe te passen (mechanisch, thermisch of handmatig wieden);
 • door te leren om spontane vegetatie op bepaalde plaatsen te verwelkomen en te aanvaarden.

Naar aanleiding van de in maart 2018 uitgevoerde studie over de analyse van het beheer van de vegetatie op de begraafplaatsen van Sint-Lambrechts-Woluwe, is een gedifferentieerd beheersplan ingevoerd. In dit plan worden inrichtingen omschreven die het mogelijk zullen maken het onderhoud van de groene ruimtes op de begraafplaatsen te beperken en tot een milieuvriendelijker beheer te komen. De inrichtingen zullen over verschillende jaren worden gespreid en omvatten het inzaaien van de grindpaden, het graven van natuurlijke vijvers om het oppervlaktewater af te voeren, het aanplanten van hagen, het inzaaien van bloemrijke weilanden, …

 • Afdeling Groene ruimtes 

  Kleurenprachtlaan 9
  02 761 29 41/42/43/44/45
  ev-gr@woluwe1200.be

  • Elke werkdag
   Van maandag tot vrijdag
   Van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 15.00 uur
  • Zomerdienst
   Van 1 juli tot 31 augustus
   Van 7.00 tot 15.00 uur